Formidabel interesse for gratis kompetanseheving

Formidabel interesse for gratis kompetanseheving OSLO I april fikk mat- og drikkevareindustrien tildelt et eget bransjeprogram og en stor sum penger, hele 15 millioner kroner, til å kjøpe inn kurs… Les mer

Formidabel interesse for gratis kompetanseheving

OSLO I april fikk mat- og drikkevareindustrien tildelt et eget bransjeprogram og en stor sum penger, hele 15 millioner kroner, til å kjøpe inn kurs og utdanningstilbud som tilbys gratis til medarbeidere i bedriftene.

Det finnes mange ulike kurs og utdanningstilbud for dem som vil utvikle seg innen kjøttbransjefaget og her viser Espen Lynghaug en av læreverkene man kan fordype seg i.

Påmeldingen til de ulike tilbudene har vært formidabel, i slutten av september var det registrert over 3500 påmeldte.

– Den enorme interessen viser både at behovet for kompetanse er der, og at medarbeiderne i bedriftene benytter seg av denne unike muligheten til å heve sin egen kompetanse, og dermed også bidrar til å sikre bedriftens konkurransekraft, sier Espen Lynghaug som arbeider med utdanning og kompetanse i NHO Mat og Drikke.

45 ulike kursopplegg

Det finnes nå rundt 45 ulike kurs og utdanningstilbud klare for påmelding, blant annet eksamensforberedende kurs for dem som ønsker å ta svennebrev innen kjøttfagene – eller mer teknisk rettede fagbrev i matindustrien. De korteste kursene tar et par timer, de lengste fagskoleutdanningene et halvt år i kombinasjon med full jobb. Dette er nettbaserte, fleksible etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb og familie.

Også for de koronapermitterte

– En forutsetning for bransjeprogrammet er at kurs- og utdanningstilbud som tilbys til ansatte i bransjen, også treffer de som nå er ledige og permitterte som følge av koronakrisen. Derfor er alle tilbudene nettbaserte, noen kan tas som rene nettkurs mens andre har oppfølging av lærere og mulighet for å diskutere med medstudenter på nett, påpeker Lynghaug.

Vaskeekte trepartssamarbeid

Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene. Virksomheter legger så til rette for at medarbeideren kan delta på kursene, og den enkelte ansatte investerer fritid for å heve sin kompetanse.

– Regjeringens kompetansereform «lære hele livet» fikk på mange måter en flying start i de dramatiske første ukene av koronakrisen. Etter klare råd fra arbeidslivets parter, besluttet myndighetene å bruke kompetanseheving som et virkemiddel mot arbeidsledighet. Påfyll av kompetanse i form av etter- og videreutdanning er en god vaksine mot utstøting i et stadig mer teknologisk og komplekst arbeidsliv, fastslår Espen Lynghaug.

15 millioner kroner

Mat- og drikkevareindustrien har via Kompetanse Norge, som administrerer bransjeprogrammet, kjøpt inn kurs og utdanninger for over 15 millioner kroner, og gjort disse tilgjengelig og til fri benyttelse for medarbeidere i bransjene. Dette er utvilsomt det største kompetanseløftet som noensinne er gjort i næringen.

– Dette er utvilsomt det største kompetanseløftet noensinne i matindustrien, og jeg oppfordrer faktisk alle i bransjen, uansett om de er ledere, funksjonærer eller arbeider i produksjonen til å se hvilket unikt tilbud dette er, avslutter Lynghaug.

En fullstendig oversikt finnes på www.kompetansenorge.no

Siste saker