Fornøyd med fremdrift for bedre velferd

– I møte med Hoksrud rapporterte bransjen på status for det nye dyrevelferdsprogrammet i svinenæringen. Det ble godt mottatt av statsråden, som er tydelig på at han fortsatt forventer rask fremdrift og endring for bedret dyrevelferd i svinenæringen.

Det sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF etter at representanter fra hele svinenæringen for tredje gang i år var i møte med Landbruks- og matdepartementet. Bakgrunnen er fjorårets dyrevelferdsrapport fra Mattilsynet og tilsynskampanje med slaktegriser i Rogaland.

Står sammen om grisens velferd (kjottbransjen.no - 13.02.2018)

– Ministeren var godt fornøyd med jobben som er gjort så langt. Han ga ros til slakteriene, faglagene og Animalia. Jeg mener bransjen svarte på en god og troverdig måte. Vi har levert, og vil fortsette å levere, sier Juul-Hansen.

KLF redegjorde for det omfattende arbeidet som er gjort ute hos medlemsslakteriene. De har denne høsten jobbet intenst for å få svinebøndene til å ta i bruk det nye systemet.
– I møtet fikk vi en hyggelig tilbakemelding fra Mattilsynet, der de sa at å utvikle og innføre dyrevelferdsprogrammet med næringen hadde vært en flott reise, sier Juul-Hansen.

– Det er gledelig at Hoksrud er på ballen når det kommer til dyrevelferd. Han har dårlig tid, slik som oss. Landbruket, ministeren og vi i KLF har felles interesse i å få på plass dokumentert god velferd og godt omdømme for svinenæringen.

Hårete mål for svinenæringen (kjottbransjen.no – 20.06.2018)

Det nye programmet bygger på det eksisterende systemet Helsegris, og det stilles krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk. I tillegg skal håndtering av sjukdom og skadde dyr loggføres, produsentene vil få tettere oppfølging fra slakteriene og risikerer økonomiske sanksjoner ved avvik.

Siste saker