Fornøyd med gjennomslag

– Vi har fått gjennomslag på viktige områder i innstillingene til jordbruksmeldingen, og ser kraftige forbedringer i forhold til hvordan meldingen opprinnelig så ut. 

I dag ble innstillingen om jordbruksmeldingen klar i Stortinget. Den viktigste saken for KLF har vært, sammen med Nortura, å sikre gjennomslag for en bedre løsning for markedregulering av egg og kjøtt gjennom et markedsråd.

- Vi er svært fornøyd med at et flertall på stortinget har gitt regjeringen føringer på at man skal ta hensyn Nortura og KLFs forslag. At et flertall gir klart beskjed om at dette forslaget skal legges til grunn når løsning utredes nærmere, er vel så langt en kan komme via en stortingsbehandling, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen. adm. direktør i KLF. 

Les hele innstillingen her

- SV, AP, SP og KRF har gått sammen om en merknad for utredning av organisering av opplysningskontorene. Det er en forbedring av det opprinnelige forslaget, men det går ikke på langt nær så langt som vi ønsket, sier Juul-Hansen.

- Det er veldig positivt at det er en åpning for å beholde opplysningskontoret/ MatPrat (OEK) i en eller annen form. Løpet er ikke kjørt for OEK slik som det en stund så ut. Det skal gjøres et utredningsarbeid og med tanke på hvor viktig OEK er som bidrag i marked balanseringsarbeidet må denne saken vinnes.  KLF skal bidra; vi ser nå mulighetene for at et viktig reguleringsverktøy skal bestå.

- Markedsregulering for egg består og det er godt nytt. Med en løsning der Nortura/KLF-forslaget ligger til grunn, er det mulig å legge til rette for at bøndene kan hente inntektene fra markedet som Stortinget hvert år legger grunnlaget for i behandlingen av jordbruksoppgjøret, sier Juul-Hansen.

Han synes derimot at det er merkelig at gris flyttes over i volummodellen allerede nå.

- For et drøyt år siden stod regjeringen fram og skrøt av at de i WTO-forhandlingene i Nairobi sikret grisen eksportmuligheter fram til 2020. Stortinget tvang regjeringen til å utsette avvikling av Jarlsbergstøtten til 2020 da regjeringen foreslo 2019 som utfasingtidspunkt.

- Ved å gjør denne endringen allerede nå så latterliggjør både regjeringen og stortinget egne vedtak gjort for kort tid siden. Og det blir paradoksalt nok sagt på en dag der regjeringen åpner for 300 tonn ribbe, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker