Forretningsutvikling og ledelse for kjøttbransjen

I oktober starter et nytt bransjestrategisk program, utviklet av Handelshøyskolen ved UMB på Ås i samarbeid med KLF og NHO Mat og Landbruk. Programmets omfatter forretningsutvikling og ledelse i norske kjøtt- og fjørfebedrifter.

Forretningsutvikling_UMB

Målet er at en etter gjennomføring skal kunne bidra til lønnsomhet og vekst i bedriften, gjennom at deltakerne:

  • får økt forretningsforståelse gjennom kunnskap om effektiv organisering, forretningsstrategi og markedsorientering
  • blir aktive strateger gjennom å trene på og ta i bruk verktøy for effektivisering av bedriften, for gjennomføring av strategiske analyser internt og eksternt og for målrettet jobbing mot markeder
  • blir sterke og motiverte ledere som trives med stadig forbedring og utvikling av bedriften

Se egen pdf-brosjyre for kurset.

Kurset retter seg primært mot fagarbeidere som ønsker faglig fordyping i kjøttfagene, men er også åpent for andre som ønsker å styrke sin kjøttfaglige kompetanse. Tidligere deltakere kan vise til gode resultater, både for den enkelte og for bedriften. Gjennomført kurs gir 30 studiepoeng.

Gå til UMB egne nettsider for programmet for mer informasjon og påmelding.

Siste saker