Forslag om karbonlandbruk i EU

Forslag om karbonlandbruk i EU Det franske formannskapet i EU vil utvikle planer for et karbon-landbruk. Jord- og skogbrukere skal få betalt dersom de iverksetter klimatiltak. EU skal redusere sine… Les mer

Forslag om karbonlandbruk i EU

Det franske formannskapet i EU vil utvikle planer for et karbon-landbruk. Jord- og skogbrukere skal få betalt dersom de iverksetter klimatiltak.

EU skal redusere sine klimagassutslipp med 55 prosent i 2030, sammenlignet med 1990. Dette vil medføre betydelige krav til reduksjoner i klimagassutslippene i jordbruket. Samtidig må opptaket av karbon i jord- og skogbruk økes.

Kommisjonen har foreslått at jord- og skogbruket skal regnes som én sektor etter 2030. Fra 2035 skal sektoren samlet sett være klimanøytral. Utvikling av et karbonlandbruk kan bidra til dette.

I fjor presenterte Kommisjonen et forslag om bærekraftige karbonsykluser. Her skisseres tiltak som kan iverksettes for å øke karbonopptaket i jord. Forslaget gjennomgår også flaskehalser som kan oppstå, blant annet at bøndene får kostnader mens inntekten er usikker. Dette må løses med relevante virkemidler.

Siste saker