Forsyningsplikten for egg kan bli begrenset

Forsyningsplikten for egg kan bli begrenset Landets uavhengige eggpakkerier risikerer klart svekkede konkurransevilkår i forhold til Nortura etter at forsyningsplikten av egg fra nettopp Nortura nå kan bli begrenset. Landbruks-… Les mer

Forsyningsplikten for egg kan bli begrenset

Landets uavhengige eggpakkerier risikerer klart svekkede konkurransevilkår i forhold til Nortura etter at forsyningsplikten av egg fra nettopp Nortura nå kan bli begrenset.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) sendte nylig ut et høringsnotat om endringer i forskrift om markedsregulering. Der foreslås det begrensninger i forsyningsplikten som markedsregulator Nortura har til de uavhengige eggpakkeriene.

– Ut fra fordelingen av norsk produksjon mellom markedsaktørene i eggsektoren, foreslår departementet en årlig begrensing i kvantumet som kan kreves med grunnlag i forsyningsplikten på 500 tonn egg per år for uavhengige aktører. For forsyninger ut over 500 tonn, foreslår departementet at det stilles krav om leveranser fra egne produsenter. Forsyningsplikten for dette kvantum foreslås satt til inntil 30 prosent av innveid eggmengde fra egne produsenter foregående år, heter det i høringsnotatet.

– Begrensningen som eventuelt innføres på forsyningsplikt for egg, er en dårlig løsning for konkurransen i markedet. Den gir Nortura mulighet alene til å kapre avtalene med alle de tre store aktørene i dagligvaremarkedet, uten at dagens eller nye konkurrenter kan svare, med mindre de og deres produsenter gir blaffen i markedsbalanse. Dette er nok et uttrykk for at departementet velger å «overse» det kommersielle aspektet i jakten på å gjennomføre ønsket landbrukspolitikk, sier KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Siste saker