Fra Nortura Totalmarked til internasjonal kjøtthandel

Fra Nortura Totalmarked til internasjonal kjøtthandel OSLO: Etter 25 år i Nortura, med markedsbalansering og internasjonal handel som spesiale, har Raymond W. Wold-Schätzer valgt å fortsette sin yrkeskarriere i Vestey… Les mer

Fra Nortura Totalmarked til internasjonal kjøtthandel

OSLO: Etter 25 år i Nortura, med markedsbalansering og internasjonal handel som spesiale, har Raymond W. Wold-Schätzer valgt å fortsette sin yrkeskarriere i Vestey Foods Norge AS. Målsettingen er å bli en betydningsfull partner for norske private kjøttbedrifter.

Av Per A. Sleipnes

I dette intervjuet med bladet Kjøttbransjen understreker Wold-Schätzer at han har god tid og ikke har til hensikt å «brøyte seg vei» i det norske kjøttlandskapet.

Vil være en partner

– Min intensjon, når jeg nå har valgt å bli leder for Vesteys Norges-satsing, er å være en partner for norske kjøttbedrifter. Gjennom mange år har jeg etablert kontakter og knyttet bånd både til internasjonale og norske aktører innenfor kjøtthandel. Disse kontaktene både håper og tror jeg mange KLF-bedrifter vil få glede av. Vi så det derfor som helt naturlig at Vestey Foods Norge skulle bli medlem i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Nettopp for å understreke den bindingen vi har til de frittstående kjøttbedriftene i Norge, sier Raymond W. Wold-Schätzer.

Britisk familieselskap

Vestey Foods International, som er et britisk familieeid selskap, spesialiserer seg på internasjonal handel med ferske og frosne kjøttprodukter som svinekjøtt, fjørfe- og storfekjøtt, i tillegg til fisk, sjømat og grønnsaker. Gjennom ansettelsen av Raymond W. Wold-Schätzer har selskapet nå etablert et brohode inn til det norske kjøttmarkedet.

– Vi er en etablert internasjonal leverandør av grossister, matprodusenter, matvarer og forhandlere, med hovedmarkedene i Europa, Afrika og Asia. Vi leverer mer enn 100 000 tonn matvarer til kunder i mer enn 70 land. Våre mangeårige forhold til leverandørene våre gjør at de kjenner våre eksakte krav når det gjelder kvalitet, service og pris.

Norske pluss-produkter

– Hva er ambisjonen med Norges-satsingen og hvordan ser du på den konkurransesituasjon knyttet til norsk kjøttimport (og eksport)?

– Egentlig fint at du også inkluderer eksport i ditt spørsmål. Det handler jo ikke kun om kjøttråvarer inn til Norge. I denne jobben ønsker jeg selvsagt å bidra til at norsk eksport av kjøtt kan øke i verdi og omfang. Spesielt vet vi at norske pluss-produkter er etterspurt over hele kloden. Dette har blant annet med den gode norske dyrehelsen å gjøre. Den bidrar til at interessen er stor der ute for disse produktene.

– Hvordan vil dere «angripe» det norske kjøttmarkedet?

– Vi ser for oss at Vestey Foods Norge AS kommer til å knytte til seg et par sterke norske kjøttaktører og utvikle en noe tettere relasjon til disse. Men, det utelukker selvsagt ikke handel med andre aktører utover diss, poengterer Raymond W. Wold-Schätzer.

Skulle bli kokk

– Beskriv deg selv med noen få setninger!

– Jeg er vel kanskje som den berømte poteten, kan benyttes til svært mye. I pur ung alder, det vil si på videregående skole, skulle jeg bli kokk. Det ble det ikke noe av. Derimot gikk jeg friskt inn i forsvaret og ble etter hvert offiser. Har også vært innom sko- og møbelbransjen som selger. Føler selv at jeg har god erfaring i omgang med mennesker og har på basis av denne egenskapen knyttet mange kontakter både i inn- og utland. Da jeg fikk tilbudet fra det britiske selskapet i august i fjor, var jeg i starten litt usikker, men etter 25 år i kjøttsamvirket og totalmarkedets tjeneste, innså jeg at denne endringen var nødvendig for meg.

For mye politikk

– Betyr det at alle bånd med Nortura er brutt?

– I oppgave- og rapporteringsmessig forstand, så absolutt. Jeg har lært mye og har gode relasjoner til mange i Nortura-systemet. I tillegg har jeg dessuten mange gode venner i denne organisasjonen, men det er kanskje ikke naturlig heretter å ha noe formelt samarbeid med min gamle arbeidsgiver. De har jo som kjent sitt eget system for import og eksport gjennom datterselskaper. Men, skulle de ønske leveranser og/eller at Vestey Foods Norge AS skulle eksportere varer for dem, så skal selvsagt ingen dører være lukket for det – langt ifra. I tillegg vil jeg alltid ha et godt øre på hva som foregår i Totalmarked kjøtt og egg. Jeg ser det som viktig å fange opp den løpende utvikling på tilførsler, pris og prognosearbeid. Men, utover dette er det jo den norsk uavhengige og private kjøttindustri det handler om for meg nå. Det ble stadig lengre avstand mellom selve den internasjonale kjøtthandelen og meg selv, operativt sett. Oppgavene for meg i Nortura ble således litt for mye politikk kanskje, og altfor lite kontakt med selve kjøttet og handelen. Jeg trives med å være mer «hands-on». Det var noe av årsaken til at tilbudet fra Vestey ble så fristende.

– Vi skal bygge videre på Vestey-gruppens erfaring, i sitt internasjonale og mangfoldige team.

2021 – et oppbyggingsår

– Hva blir viktig i det året vi er inne i nå med tanke på internasjonal handel med kjøtt? Milepæler?

– For det selskapet jeg nå representerer, vil 2021 bli brukt til å bygge opp vår Norges-virksomhet. Nå må det sies at Vestey var i Norge også før jeg fikk denne jobben, med handel på sjømat. Nå blir denne innsatsen noe mer systematisert til å omhandle også kjøtt. Vi skal bygge videre på Vestey-gruppens erfaring, i sitt internasjonale og mangfoldige team. Det kommersielle teamet i Vestey reiser verden rundt for å skaffe nye produkter til sine kunder, og hjelpe produsenter med å oppdage, og komme inn på nye markeder. Logistikkteamet er opplært i å håndtere transport, lagring, veterinær- og tollvirksomhet fra nesten alle hjørner av verden, understreker Raymond W. Wold-Schätzer.

Sømløs import

– Hvordan ser du på råvaresituasjonen i Norge akkurat nå?

– Den er noe uoversiktlig med stadige svingninger når det gjelder overskudd og underskudd. Det har den for så vidt vært lenge. Særlig for storfe opplever jeg at svingningene er store, og det vil opplagt være behov for periodevis import i overskuelig framtid. Mitt mål er i den sammenheng å gjøre denne importen så sømløs som mulig med tanke på de behov norske uavhengige og private kjøttbedrifter har. Videre blir det viktig for meg å benytte mine gode kontakter globalt til å få norske produkter ut til det utenlandske markedet. Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang.

Dette er Vestey Foods International

Vestey Foods International er et britisk familieeid selskap gjennom fem generasjoner med base i London i England. Selskapet omsetter for rundt 13,5 milliarder kroner og har 51 ansatte. Vestey Foods International selger næringsmidler til 74 land og kjøper fra 50 land. Vestey Foods Norge er den siste store satsingen.

Siste saker