Fra råvareleverandør til konseptutvikler

Når Prima Jæren nå har byttet navn til Prima Brands er det en naturlig konsekvens av at selskapet har gått fra å være en ren råvareleverandør til en av kjøttbransjens… Les mer

Når Prima Jæren nå har byttet navn til Prima Brands er det en naturlig konsekvens av at selskapet har gått fra å være en ren råvareleverandør til en av kjøttbransjens aller fremste konseptutviklere.

Av Per A. Sleipnes

Prima Brands (Prima Jæren) hadde i fjor en salgsvekst på 18 prosent og endte opp med en omsetning på 1,6 milliarder kroner. Tar vi med foredlingsdelen av Prima Brands, A Idsøe, Toma Mat, Jæren Smak, Norsk Angus og Matfylket Rogaland, passerte salget to milliarder kroner. Dette overgikk klart budsjetterte målsetninger, understreker konsernsjef og gründer, Anbjørn Øglend.

Bonden viktig

– Det at vi de siste årene har valgt å jobbe stadig tettere opp mot forbruker, bidrar til de gode salgstallene. Vi er nå til stede i hele verdikjeden, men det er viktig å presisere at den norske bonden er selve basisen og grunnlaget for alt vi foretar oss, fastslår Øglend.

Angus passerer 200 millioner

Og nettopp dette faktum, ser vi klart komme til syne gjennom den eventyrlige utviklingen Norsk Angus har hatt. I øyeblikket leverer 1400 gårder storfe av Angus-rasen inn i Prima-systemet og omsetningen vil i år passerer 200 millioner kroner. Imponerende når vi vet at denne Angus-satsingen kun er åtte år gammel.

– Jeg er oppriktig stolt av det vi har fått til her i partnerskap med Nortura & MENY. Vi snakker om det jeg vil kalle klimasmart storfeproduksjon basert på norsk utmarksbeite. I løpet av de nærmeste åtte årene vil vår produksjon av Angus vær tilnærmet klimanøytral. Det er det all grunn til å glede seg over, påpeker Øglend.

Investeringslyst

– Hvordan var resultatutviklingen i fjor og hva med investeringer i det året vi er inne i nå ?

– Resultatutviklingen i 2021 var også positiv men kom under press med økte kostnader – blant annet knyttet til pandemien. Vi vil investere 50 millioner kroner i 2022 blant annet i vår storfeavdeling i Egersund og planlegger også spennende investeringer på våre anlegg for videreforedling, påpeker Anbjørn Øglend.

«Jacobs Utvalgte»

– Hva forventer du ellers når det gjelder salg og marked i 2022?

– Våre premium-produkter under merkevaren «Jakobs utvalgte» har vært en stor suksess. Trenden der forbrukeren er opptatt av kvalitet er i fremgang og produktene i «Jakobs Utvalgte» som vi utvikler i tett samarbeid med NorgesGruppen, treffer bra i dette segmentet. Vi har også planlagt salgsvekst gjennom merkevarene A Idsøe, Toma, Jæren Smak, Prima Jæren, Norsk Angus og Matfylket Rogaland og har stor tro på at mange dyktige bønder ønsker å være med på denne satsningen. Hvordan pandemien utvikler seg er jo fortsatt usikkert, men vi tror det blir et balansert marked med forventet salgsvekst på dagligvare og mot våre viktige kunder i industrimarkedet.

Matskatt

Prima Brands vil altså i fremtiden være selskapets juridiske navn, til bruk overfor kunder, leverandører og samfunn. Prima Jæren vil bli spisset som merkevare og matskatt for lokale produkter.

– Visjonen bak selskapets utvikling har vært et målrettet arbeid for å tilby norske forbrukere et sortiment av kjøttvarer av stabilt høy kvalitet med basis i landbrukstradisjonene på Jæren. I samarbeid med vår kunder har vi utviklet dyp forståelse for hva forbruker opplever som god kvalitet på kjøtt, og etablert arbeidsprogrammer for å forankre slike målbilder gjennom hele verdikjeden helt tilbake til produsentene, understreker kjøttgründeren fra Jæren.

Siste saker