Fra Swaziland til Trøndelag med biff

Forrige uke hadde flere av KLFs medlemsbedrifter besøk av Sandile Dlamini, kvalitetssjef i Swaziland Meat Industries. Sammen med KLFs Mattrygghet- og kvalitetssjef var han på rundtur i Norge for å se hvordan det jobbes her til lands.

Nesten hver tredje biff som spises i Norge er importert. Importen av storfekjøtt fra Swaziland, som i øyeblikket er på 500 tonn årlig, er symbolsk i forhold til det samlede norske forbruk av storfekjøtt. Totalt spises det årlig i underkant av 100 000 tonn storfekjøtt i Norge. Med kvalitet som døråpner - Når Dlamini nå kommer til Norge, er det med bakgrunn i at Swaziland Meat Industries ønsker å få anlegget i Swaziland opp på et nivå som er høyt nok for en BRC-sertifisering.  Det vil være en fin døråpner i forhold til eksport til EU og spesielt Storbritannia, der flere ønsker import fra anlegg som er sertifisert etter en mattrygghetsstandard, sier Mette Juberg Varan, Mattrygghet- og kvalitetssjef i KLF.
swazislakteri
KLF har gjennomgått bedriftens kvalitetsrutiner med tanke på en fremtidig BRC-sertifisering
Dlamini kommer også for å takke for en lastebil bøndene i Swaziland fikk i forbindelse med 100-årsjubileet til KLF hvor Røros Slakteri var en av mange bidragsytere. Juberg Varan og Dlamini kommer nå direkte fra Swaziland der KLF har gjennomgått bedriftens kvalitetsrutiner med tanke på en fremtidig BRC-sertifisering, og kommet med forslag til endringer. Juberg Varan har i tillegg til revisjon av anlegget, avholdt tre hygienekurs for alle de over 100 ansatte på anlegget. Noradprosjekt I 2008 vedtok Stortinget å innvilge Swaziland en importkvote. Vedtaket kom i forlengelsen av at KLF tre år tidligere hadde innledet et samarbeid og bistått et slakteri i Swaziland slik at de maktet å tilfredsstille EUs krav for å importere kjøtt. Kvoten gjorde det mulig for KLF å inngå et treårig Noradprosjekt med sikte på videre utvikling. Målene er gjennom samarbeid med slakteriet å gi bøndene bedre betalt for produktene og å legge til rette for kunnskap- og kompetanseheving hos bøndene slik at produksjonsvolum kan økes. - Gjennom bedriftsbesøkene denne uken vil Dlamini se hvordan norske kvalitetsledere jobber, sier Juberg Varan. Det trengs, for en kvalitetsleder har en vanskelig rolle som befinner seg i skjæringspunktet mellom kvalitet i driften og ledelsens fokus på økonomi.
Mette_rundreise
Juberg Varan, Mattrygghet- og kvalitetssjef i KLF og Sandile Dlamini, kvalitetssjef i Swaziland Meat Industries
“Trade and aid” Takket være importen av storfekjøtt og det som er investert i slakteriet, er det opprettet et fond som skal bidra til å utjevne sosiale skjevheter i landet. EMBIVENI-Foundation støtter blant annet skoleprosjekter og prosjekter for foreldreløse barn i Swaziland. 40 prosent av befolkningen i Swaziland er rammet av AIDS-katastrofen på ett eller annet vis og mange barn kommer til verden med viruset i kroppen. - Jeg kommer akkurat fra Swaziland nå, og har med egne øyne sett at prosjektet får ringvirkninger. Vi har besøkt barnehjem og skoler og ser at bidragene kommer frem og gjør en forskjell. Alt fra skolebøker til datamaskiner og andre nødvendigheter, sier Juberg Varan. I fjor ble det overført rundt 200 000 kroner til stiftelsen på bakgrunn av kjøttimporten til Norge. Dlamini og Varans program forrige uke:  Mandag: Eurofins, Trondheim Tirsdag: Røros Slakteri, Røros Onsdag: Grilstad Åsen, Åsen Torsdag: Inderøy Slakteri, Inderøy Fredag: Trondheim Slaktehus og Grilstad Ranheim, Trondheim

Siste saker