Fra UNIL til FG Kjøttsenter

Fra UNIL til FG Kjøttsenter OSLO: Ove Malvin Knutsen er tilbake i Fatland-systemet etter 10 år i NorgesGruppen-sfæren. Det betyr at han er tilbake der yrkeskarrieren startet. Av Per A…. Les mer

Ove Malvin Knutsen, foto Hilde Brevig

Fra UNIL til FG Kjøttsenter

OSLO: Ove Malvin Knutsen er tilbake i Fatland-systemet etter 10 år i NorgesGruppen-sfæren. Det betyr at han er tilbake der yrkeskarrieren startet.

Av Per A. Sleipnes

Siden 1. mars har Knutsen hatt det daglige ansvaret ved skjærebedriften FG Kjøttsenter etter at Raymond Kristiansen gikk inn i pensjonistenes rekker. En viktig jobb i tider der knappheten på kjøttråvarer her i landet er en stadig større utfordring for mange kjøttbedrifter. Ove Malvin Knutsen er da også ydmyk for den oppgaven han har tatt fatt på.

Fra salg til produksjon

– Jeg vet at rollen vi spiller som forsyningsorgan for Fatland og Grilstad, er viktig. Vi kjøpet helt slakt fra våre eiere og skjærer på bestilling fra våre kunder i kjøttindustrien. Med denne jobben har jeg gått fra salg/logistikk til produksjon og det er godt å være tilbake i en bransje jeg kjenner svært godt fra før. Hva sluttkundene krever, i dette tilfellet enkeltbedriftene i Grilstad- og Fatland-systemene, er hele tiden det altoverskyggende for FG Kjøttsenter, fastslår Knutsen.

16 000 tonn

Og for dem som ikke kjenner dette selskapet i detalj, kan vi opplyse at vi her snakker om en skjærebedrift som er eid av Grilstad og Fatland i fellesskap, med 50 prosent eierandel hver. FG Kjøttsenter er lokalisert til Fatland Oslo sitt anlegget på Furuset har drøyt 40 ansatte som årlig produserer et skjærevolum på 16 000 tonn svin. Denne tonnasjen har vært stabil de siste par–tre årene og den nye daglige lederen tror volumet vil holde seg på dette nivået også de nærmeste årene.

Ønsker mer gris

– Det er bekymringsfullt at behovet for kjøttråvarer av svin synes å være høyere enn hva som er mulig å dekke akkurat nå. Grilstad og Fatlands produksjonsavdelinger er selvsagt i en bedre posisjon enn mange andre norske private kjøttbedrifter som er avhengig av tilførsler fra bl.a. Nortura og det øvrige markedet. Men vi skulle mer enn gjerne hatt mer tilgang på gris enn vi har akkurat nå, poengterer Ove Malvin Knutsen.

Norsk landbruk viktig

Han understreker at det i øyeblikket knapt finnes svinekjøtt på lager ved FG Kjøttsenter og at suget i markedet er kraftigere enn på lenge.

– Det har selvsagt med situasjonen vi er midt opp i nå, med bl.a. fravær av svenskehandel. Og ikke minst at den norske forbrukeren preferer norske kjøttråvarer. Denne situasjonen viser med all mulig tydelighet hvor viktig norsk landbruk og norske svineprodusenter er i bestrebelsene på å være selvforsynte med kjøttråvarer, sier den nye daglige lederen ved FG Kjøttsenter.

Norsk Polar

Han kom fra UNIL, Norges-Gruppens importselskap. I dette systemet har han vært de siste ti årene og han ble i sin tid ansatt i selskapet som den gang her Norsk Polar. Før den tid, var han i åtte år det han selv karakteriserer som altmuligmann ved Fatland Oslo. Men det handlet i stor rad om produksjon og håndtering av kjøtt etter slakteprosessen. Malvin Knutsen er utdannet pedagog (lærer), og han er nøye med å understreke at de pedagogiske kunnskapene han innehar, har han hatt glede av i alle sine tidligere jobber. Og trolig også i den han nå har fått.

120 produkter

I samhandlingen med våre viktige medarbeidere, er det alltid en fordel å snakke og kommunisere godt. Det understreker dessuten hvor kritisk dette med bemanning og faglig dyktighet er i en skjærebedrift. Vi er helt og holdent avhengig av dyktige og motiverte ansatte som kan jobben sin. I bunn og grunn er vi en håndverksbedrift der det kun er bruk av kniv som skaper verdier. Det krever presisjon og dyktighet når medarbeidere skal levere rundt 120 ulike produkter basert på en råvare som gris, fastslår Ove Malvin Knutsen.

Har kommet «hjem»

– Hvordan har du blitt mottatt på Furuset?

– Veldig godt og jeg føler virkelig at jeg har kommet «hjem» til mine egne. Jeg kjenner jo veldig mange og slik sett har jeg et fortrinn i denne jobben.

Har du gjort deg refleksjoner rundt bedrifters misnøye med mangel på kjøttråstoff, særlig knyttet til Nortura-leveranser?

– Jeg har registrert dette og lest en del i Kjøttbransjen om bedrifter som ikke får alt det de trenger av kjøttråvarer, men jeg konsentrerer meg om det vi holder på med. Og jeg ser selvsagt at vi har fortrinn som har 100 prosent hånd om egen råvare. Det er viktig i tider som de vi er inne i når, avslutter Ove Malvin Knutsen.

Siste saker