Fredrik Strømmen konstituert som adm. direktør i Kronfågel

Kronfågels administrerende direktør forlater selskapet og erstattes av CEO i Den Stolte Hane, Fredrik Strømmen. Han skal lede Kronfågel parallelt med jobben som administrerende direktør i det norske søsterselskapet. Rekrutteringen… Les mer

Kronfågels administrerende direktør forlater selskapet og erstattes av CEO i Den Stolte Hane, Fredrik Strømmen. Han skal lede Kronfågel parallelt med jobben som administrerende direktør i det norske søsterselskapet. Rekrutteringen av en fast erstatter har startet.

På sine nettsider melder Kronfågel AB at nåværende administrerende direktør Mats Hedlund, som tiltrådte jobben i 2019, slutter i selskapet med umiddelbar virkning.

En rekrutteringsprosess har startet, og i mellomtiden er Fredrik Strømmen ansatt som konstituert administrerende direktør.

Otto Drakenberg, styreformann i Kronfågel og konstituert adm. direktør i børsnoterte Scandi Standard som eier Kronfågel, kommenterer endringen slik:

– Det har vært et utfordrende år for Kronfågel på mange måter. Mats og teamet på Kronfågel har gjort en sterk innsats for å snu trenden og få selskapet tilbake på rett spor. Nå går vi inn i en ny fase hvor min vurdering er at vi trenger en ny ledelse for å ta neste steg. Jeg vil benytte anledningen til å takke Mats for hans harde arbeid og store lojalitet til selskapet i en svært krevende periode.

Fredrik Strømmen har plass i KLFs styre som nestleder, og konstitueringen blir lagt merke til av adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen.

- Dette er en tillitserklæring til både Fredrik og Den Stolte Hane i Norge. Scandi Standard er et stort internasjonalt selskap, og vi ønsker lykke til, sier han.

Fredrik Strømmen tiltrer som konstituert administrerende direktør 17. januar.

Siste saker