Frittstående slakterier har ledig kapasitet!

Er du svineprodusent som ønsker å levere til et frittstående slakteri, eller tenker du å starte opp og går med byggeplaner? Mer enn hver tredje gris slaktes på et frittstående slakteri, og det er plass til enda flere.

Som leverandør til et frittstående slakteri står du fritt for å velge griserase, det være seg Hampshire eller Hybrid. Markedets to beste grisekryssinger utmerker seg ved å tåle høy slaktevekt samtidig som en opprettholder god kjøttprosent. Hybrid- og Hampshiregrisen har i tillegg til god kjøttprosent svært gode produksjonsmessige egenskaper med lavt fôrforbruk og høy tilvekst.
Tallene som danner grunnlag for grafen er hentet fra slaktedata hos Animalia per uke 32, 2015.
Tallene som danner grunnlag for grafen er hentet fra slaktedata hos Animalia per uke 32, 2015.
- Hampshire utmerker seg ved å gi spesiell livskraftige sped- og smågriser, sier Karl Kristian Kongsted, daglig leder i ScanPig. Han står bak avl, kurs og rådgiving av Hampshiregris i Norge, og er opptatt av at valg av griserase bør gjøres på bakgrunn av individuelle driftsmessige forhold. Er du svineprodusent som ønsker å levere til et frittstående slakteri, eller går du med byggeplaner? Kontakt ditt nærmeste, frittstående slakteri. - De private frittstående slakteriene er spredt over hele landet. Som svineprodusent kjenner du sikkert flere som kan fortelle om positive erfaringer som privatleverandør. Vi garanterer svært konkurransedyktige priser, en god gris – og sist men ikke minst – løsningsorientert rådgiving og livdyrformidling, sier Kongsted. Med produsentrådgivere fra frittstående slakterier er det kort vei fra tanke til handling. Veien er kort opp til beslutningstakerne i slakteriene som vil høre din stemme, uten byråkratiske mellomledd. Som leverandør til et frittstående slakteri står du ikke alene. Du er i tillegg sikret:
  • Leveringsgaranti/avsetningsgaranti ved KLFs bransjeavtale om mottaksgaranti
  • Driftskreditt
  • Kompetente og effektive rådgivere som har nær dialog med bransjeorganisasjonen Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og kjøttbransjens eget fagsenter, Animalia.

Siste saker