Frivillig merkeordning for kjøtt

I 2002 innførte KLF en frivillig merkeordning for opphavsmerking av kjøtt og kjøttprodukter. Formålet med ordningen var ”å samordne merking av kjøtt og kjøttprodukter som produseres av medlemmer i KLF… Les mer

I 2002 innførte KLF en frivillig merkeordning for opphavsmerking av kjøtt og kjøttprodukter. Formålet med ordningen var ”å samordne merking av kjøtt og kjøttprodukter som produseres av medlemmer i KLF slik at forbrukere og detaljister skal kunne se i hvilket land kjøttråstoffet er slaktet.

Avtalen er nå gjennomgått med tanke på gjeldende regelverk, og den er samtidig forkortet og forenklet. Merkingen har blitt mer fleksibel, og ordningen med at merkingen må forhåndsgodkjennes av KLF er tatt bort. Alle som er tilsluttet den gamle avtalen, må nå tilslutte seg den nye avtalen på nytt.

KLF skal føre revisjon med avtalen. Et datert diplom med gyldighet ett år utstedes til dem som slutter seg til avtalen. Det kreves årlig rapportering fra bedriftens side til KLF.

Siste saker