Frykter EU-forbud mot reinkjøtt

Landbruksminister Jon Georg Dale er urolig for at EU skal innføre forbud mot import av norsk reinsdyrkjøtt for å hindre spredning av skrantesyke. Det kan i så fall få store… Les mer

Landbruksminister Jon Georg Dale er urolig for at EU skal innføre forbud mot import av norsk reinsdyrkjøtt for å hindre spredning av skrantesyke.

Det kan i så fall få store konsekvenser for tamreindriften i Finnmark. Det er allerede tatt mange prøver i Finnmark, men så langt uten at det er gjort noen funn.

Nå vurderer EU nye tiltak for å forhindre at skrantesyken sprer seg videre. Skrantesyke er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.

Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle. Til slutt dør de.

Det første funnet i Norge ble gjort i 2016. Det var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Siden har Veterinærinstituttet undersøkt 37 000 prøver – fra rein, elg, hjort og rådyr. Det er funnet i alt 14 tilfeller av sykdommen, alle hos villrein i Nordfjella.

Forslaget innebærer at hele den samiske tamreindriften i Finnmark kan bli rammet hvis det blir gjort bare ett funn av den sporadiske varianten av skrantesyke i dette fylket.

Siste saker