Frykter mer og mer råvarelekkasje til biogassindustrien

Frykter mer og mer råvarelekkasje til biogassindustrien TØNSBERG Kommunale biogasselskap rundt om i landet kan i stadig større grad komme til å «stjele» råstoff fra norske slakterier, råstoff som til… Les mer

Frykter mer og mer råvarelekkasje til biogassindustrien

TØNSBERG Kommunale biogasselskap rundt om i landet kan i stadig større grad komme til å «stjele» råstoff fra norske slakterier, råstoff som til nå er håndtert av Norsk Protein.

Per A. Sleipnes

Adm. direktør i Norsk Protein, Lars Aashammer, frykter at slakteriavfall fra norske slakterier, i økende omfang skal bli kanalisert til biogassanlegg.

I dag har norsk biogassindustri, ofte sterkt støttet av det offentlige, nærmest monopol på avfall fra norske husholdninger. Disse anleggene er subsidiert av det offentlige via tilgang på billig kapital og andre offentlige midler. Nå frykter adm. direktør i Norsk Protein, Lars Aashammer, at råvarene som hans selskap er avhengig av, slakteriavfall fra norske slakterier, i økende omfang skal bli kanalisert til biogassanlegg. Disse blir det stadig flere av rundt om i landet.

Attraktivt råstoff

– Vi snakker her om et svært attraktivt råstoff og dermed kan vi anta at landets slakterier vil oppleve pågang fra biogassindustrien om leveranser dit. Skulle det skje at vi mister betydelig tonnasje, kan vi ende som det jeg velger å kalle «oppryddere». Det vil si at vi sitter tilbake med resten av det som måtte finnes av råstoff fra f.eks. slakterier og skjærebedrifter, sier Aashammer.

Høye faste kostnader

– Hvor mye kan dere tåle av bortfall før det er fare på ferde?

Svært vanskelig å si eksakt, men en tommelfingerregel er at 50 000 tonn bortfall, forverrer bunnlinjen med 25 millioner kroner. Med andre ord: marginalverdien for vårt selskap er 500 kroner pr. tonn råstoff. På grunn av relativt høye faste kostnader, må vi derfor ha et stort nok volum for å levere tilfredsstillende resultater, fastslår Lars Aashammer.

200 000 tonn

Norsk Protein tok i fjor imot nær 200 000 tonn råstoff fra kjøttindustrien. Det var 860 tonn mindre enn året før. Aashammer er klar på at økt konkurranse må også hans selskap leve med, men han er tydelig på at norsk biogassindustri støttes massivt av staten via bl.a. Enova. Det bidrar til at konkurransen fort kan bli skjev om denne subsidieringen fortsetter.

– Så norske slakterier bør tenke seg om to ganger før de takker ja til den øvrige norske biogassindustrien?

De bør i hvert fall være oppmerksom på at det på sikt kan svekke deres egen stilling. Dersom mye av det tradisjonelle råstoffet vårt blir borte, vil eksempelvis våre leveranser av fett til landets fôrprodusenter bli redusert. Så forplanter dette seg videre til produsentleddet og vi får en form for dominoeffekt, understreker Lars Aashammer.

Bytter navn til Biosirk Norge

TØNSBERG I løpet av denne måneden, vil Norsk Protein bytte navn. Biosirk Norge blir det nye navnet.

– Navneendringen og ny logo, har det blitt jobbet med siden i fjor høst. Bakgrunnen for endringen er at navnet Norsk Protein i grunnen sier lite om vår kjernevirksomhet. Det nye navnet treffer bedre og er enklere å kommunisere utad. Vårt formål og vår policy er å sørge for gjenvinning av produkter som har en høy gjenvinningsverdi. Slik sett er vi en del av en sirkel som utnytter ressursene maksimalt, sier adm. Lars Aashammer i (enn så lenge) Norsk Protein.

Siste saker