Furuseth fikk oppleve kraftig mediekjør

Furuseth fikk oppleve kraftig mediekjør Rett etter at bladet Kjøttbransjen gjorde reportasjen hos Furuseth AS, ble det kjent at det var avdekket manglende stikking og manglende av-blødning på en gris…. Les mer

Furuseth fikk oppleve kraftig mediekjør

Rett etter at bladet Kjøttbransjen gjorde reportasjen hos Furuseth AS, ble det kjent at det var avdekket manglende stikking og manglende av-blødning på en gris.

Umiddelbart etter hendelsen 2. juli – dvs. før saken sprakk i media – ble det montert kameraovervåkning i avlivingen.

Dermed var mediekjøret i gang. På sosiale medier tok det helt av med ubehøvlet og generaliserende kritikk av både bønder, slakterier og kjøttbransjen. Hva var det egentlig som skjedde den 2. juli?

– Beklagelig enkelthendelse

– Først av alt vil jeg sterkt beklage det som skjedde. Dette er en veldig kjedelig sak både for Furuseth AS og for bransjen. Vi har aldri tidligere vært utfor noe liknende. Det er likevel viktig for meg å presisere at dette var en enkelthendelse som skyldes menneskelig svikt, sier Harald Furuseth.

Den aktuelle grisen ble ikke stukket og derfor heller ikke avblødd på en forskriftsmessig måte. Årsaken er trolig at det på dette tidspunktet hang så mange griser på avblødningsområdet at denne ene ble oversett av operatøren.

– Vi har nå justert våre rutiner for å hindre at slikt skal skje igjen.

  1. Grisene bedøves nå i puljer på vekselvis to og tre stk. Dette gjør at det er enklere for operatøren å holde oversikt. Tidligere kunne det henge opptil åtte gris samtidig til avblødning.

  2. Nå rulleres operatørene hver halvtime – mot tidligere hver time. Dette for å holde konsentrasjonen oppe.

  3. Det er innført forbud mot bruk av privat mobiltelefon i avlivingsområdet. Dette også for å holde konsentrasjonen oppe.

  4. Det er montert kameraovervåkning i av-livingsområdet.

Grisen var bedøvd

– Basert på medieomtalen kan det jo høres ut som grisen ble skåldet levende?

– Vi følger gjeldende norsk regelverk, slik myndighetene har bestemt og som alle norske slakterier forholder seg til. Bedøvingen skjer gjennom at grisene utsettes for en CO2-konsentrasjon på 89–90 prosent i 200 sekunder. Det siste er noe lengre enn myndighetskravet. Vi mener derfor at det ikke kan være tvil om at grisen var tilfredsstillende bedøvd da den ble sendt inn i skåldetunnellen. Jeg sier ikke dette for å bagatellisere hendelsen; den tar vi på største alvor. Men jeg understreker dette for å si at vi ikke er dyremishandlere.

Engangshendelse

– Hvordan reagerer du og dine medarbeidere medieomtalen?

– Alle her synes det er en veldig kjedelig hendelse som burde vært unngått. Men mange sliter med å bli hengt som dyremishandlere av NRK. Jeg må igjen minne om at dette var et rent uhell – en engangshendelse forårsaket av menneskelig svikt. Det må være rom for å gjøre tabber i norsk arbeidsliv – selv i et slakteri. Jeg synes saken er tatt litt ut av proporsjoner. Vi opplever jo at det er ekstreme dyrevernere som ønsker å utnytte denne saken maksimalt til å øke kjøttskepsisen.

Ingen REMA-boikott

– Ifølge twitter-meldinger gjengitt i NRK skal REMA 1000 ha innført boikott av produkter fra Furuseth?

– Det stemmer ikke. Det er riktig at REMA 1000, i samråd med vår kunde Nordfjord Kjøtt, stoppet leveransene en mandag kveld da saken ble kjent gjennom NRK. Etter en revisjonsrunde ble så normale leveranserutiner gjenopptatt påfølgende tirsdag formiddag. Kjøtt fra Furuseth leveres igjen til våre butikker på Østlandet, bekrefter Mette Fossum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i REMA 1000.

– Etter den aktuelle hendelsen ble leveransene til oss via Nordfjord Kjøtt midlertidig stoppet. Det ble iverksatt en ekstern revisjon både av slakteriets faste rutiner og de ekstratiltak som var anvist av Mattilsynet. Siden vi var godt fornøyd med de svarene vi fikk ble leveransestoppen opphevet etter et døgn eller to, forklarer hun.

God dialog

– Vi har, i tillegg til å skjerpe interne rutiner, konsentrert oss om er å holde en god dialog med både bønder og kunder, forteller slakterisjefen. – Allerede før sommerferien – etter NRK-dokumentaren – ble det avtalt møter med både Orkla og NorgesGruppen. Denne enkelthendelsen blir selvsagt et tema på disse møtene. Men vårt inntrykk er at de aller fleste forstår at mennesker kan gjøre feil – også i et slakteri. Det kundene er opptatt av er å høre om de innskjerpingstiltak vi gjennomfører for å redusere sjansen for at noe slikt skal skje igjen.

Ser på forbedringer

– Men trykket fra dyrevernssiden og andre har også ført noe positivt med seg: Dagens norske krav til bedøving og avblødning er basert på EUs standarder. Nå ønsker norske myndigheter og Animalia å gjennomgå rutinene for avliving av gris på nytt – for å se på mulige forbedringer. Det er vi positive til og vi har derfor takket ja til en forespørsel fra Animalia om å bidra til en utredning på dette. Det at ting fungerer bra betyr ikke at det ikke er rom for forbedringer. Både NRK-dokumentaren og uhellet her hos oss viser at det er behov for dette, avslutter Harald Furuseth.

Død – med 97 prosent sikkerhet

– I en omfattende undersøkelse gjennomført av Steffen Holst ved Danish Technological Institute ble 200 griser eksponert for en CO2-konsentrasjon på 90–93 prosent i 200 sekunder. Grisene ble så observert i 150 sekunder etter at de kom ut av bedøvingen. Etter vel 100 sekunder viste kun tre prosent av dyrene tegn på oppvåkning (positiv hornhinnerefleks). De øvrige 97 prosent av gris-ene hadde ikke gjenvunnet bevisstheten og ble derfor antatt å være døde og ble hengt opp og avblødd, sier Elisiv Tolo, spesialveterinær i Animalia og ekspert på bedøving og avliving på slakterier.

– På bakgrunn av denne undersøkelsen kan vi ikke utelukke at den aktuelle grisen på Furuseth AS kan ha våknet etter bedøvelsen, fordi den ikke var stukket og avblødd. Men sannsynlig-heten for dette er liten, slår hun fast.

Siste saker