Furuseth-leverandør ble årets ammekuprodusent

Furuseth-leverandør ble årets ammekuprodusent ØSTRE TOTEN Furuseth-leverandør Olav Rognerud er kåret til årets ammekuprodusent 2019 av Tyr. Per A. Sleipnes Olav Rognerud (til venstre) sammen med far Hans Rognerud. Rognerud… Les mer

Furuseth-leverandør ble årets ammekuprodusent

ØSTRE TOTEN Furuseth-leverandør Olav Rognerud er kåret til årets ammekuprodusent 2019 av Tyr.

Per A. Sleipnes

Olav Rognerud (til venstre) sammen med far Hans Rognerud.

Rognerud er tredje generasjon som driver ammeku-produksjon på Lunna ved Lena i Østre Toten.

50 år med ammekyr

Tradisjonen med ammekuproduksjon på Rognerud-gården går mer enn 50 år tilbake i tid. Den gang ble den første reinrasa Charolais-kua importert fra Frankrike av Olavs bestefar, Erling Rognerud. Siden den gang har det blitt avlet på denne rasen både av far Hans og nå Olav. Det har blitt brukt en del embryo-overføring og mye kunstig inseminasjon for å bygge opp den besetningen de har i dag. Olav Rognerud har tatt dette opp på et enda høyere nivå ved å inseminere selv, noe som har ført til at en større andel av dyra blir inseminert. Olav Rognerud bygde for et par år siden nytt ammekufjøs, i tillegg til utvidelse av den gamle låven. Dette har ført til at volumet og kvaliteten på produksjonen har økt.

63 førsteårskyr

Besetningen hadde i fjor 63 førsteårskyr med 79 kalvinger og 78 levendefødte kalver. Det gir 1,24 levendefødte kalver pr. årsku. Disse kyrne oppnådde et kalvingsintervall på 12,1 måned. Innkalvingsalder var 26,9 måneder og andel førstegangskalvere var 33 prosent. Besetningen hadde ingen kreperte, men fire dødfødte kalver i 2019. Gjennomsnittlig 200 dagersvekt pr. årsku var 452 kg. Korrigert for mordyrstørrelsen, avvente hver ku 92 kilo kalv pr. 100 kilo årsku. Dette plasserte altså Olav Rognerud på toppen av årets rangering av beste.

God dyrehelse

– Gårdsdrifta og særlig dyra, er en lidenskap for denne familien. Alle tre generasjoner har et stort engasjement for det som skjer i fjøset. Det er god dyrehelse og lite sykdom i besetningen. Avhorning av kalver skjer til rett tid, og skjer i små grupper etter hvert som de kommer til. Det blir solgt en del avlsokser som skal ha veterinærattest, og det er aldri aktuelt å selge et dyr som ikke er av god nok kvalitet, fastslår besetningens veterinær som ikke er i tvil om at Olav Rognerud er en verdig vinner.

– I elitedivisjonen

Også storferådgiver Harald Holmøy hos Furuseth mener TYR har funnet en verdig vinner:

– Olav Rognerud er en bonde som gjerne spør om råd om f.eks. fôring selv om han sitter inne med meget god kunnskap om temaet selv. Slakteresultatene viser at dette er en besetning i elitedivisjonen. Besetningen har et dyrehold som det ikke er noe å utsette på. Godt management og god dyrevelferd, noe som gjør at vi er stolte av å ha Olav Rognerud som vår leverandør.

Siste saker