Furuseth oppgraderer for 36 millioner kroner

Furuseth har investert til sammen 36 millioner kroner i oppgraderinger i slakteriet på Dal. Halvparten av denne investeringen er i ny og forbedret slaktelinje. Av Per A. Sleipnes Det er… Les mer

Furuseth har investert til sammen 36 millioner kroner i oppgraderinger i slakteriet på Dal. Halvparten av denne investeringen er i ny og forbedret slaktelinje.

Av Per A. Sleipnes

Det er format over moderniseringsviljen ved landets største frittstående slakteri. Planene for ny slaktelinje har ligget der lenge, men for et drøyt halvår siden, ble det besluttet å realisere planene. Og driftssjef Rune Morten Johansen bekrefter at det var en hendelse i slakteriet for et par år siden som ga støtet til det som har skjedd.

Blødekontroll på plass

– Vi ble gjenstand for et voldsomt mediekjør for et par år siden da vi hadde et uhell i forbindelse med avblødning av en gris på slaktelinja. Der å da bestemte vi oss for å gjøre alt som sto i vår makt for å hindre slike hendelser i framtida. Det vi nå har fått på plass, er det som kalles blødekontroll i avlivningen. Den innebærer en kvalitetssikring av at ingen gris går i skåldekaret før avblødning har funnet sted, forsikrer Johansen.

Mer effektive

Dette gjøres enkelt og greit ved at grisene veies automatisk både før og etter stikking på linja. Om det ikke er forskjell på de to vektene, stopper hele linja. Det hindrer at griser blir skåldet uten at avblødning har funnet sted. I tillegg til blødekontrollen, er også blødelinja forlenget noen meter. Dermed blir avblødningstiden noe lengre. Også det skal trygge en god og skånsom slakteprosess. Men det som har skjedd på Dal bidrar også til at slaktingen blir mer effektiv.

160 gris pr. time

– Før moderniseringen av linja, slaktet vi rundt 90 gris i timen. Nå er kapasiteten 160 gris pr. time. Nå i innkjøringsfasen ligger vi på mellom 130 og 140 gris pr. time. I forbindelse med installeringen av ny linja, har vi hatt stopp i slaktingen av gris i sju dager. Fra 3. august var vi i gang og de ser veldig bra ut. Det er det tyske selskapet Banns som har levert utstyret til Furuseth, men svenske Detec Kjøtteknik har organisert montasje og alt det praktiske.

Enklere håndtering av biprodukter

Men det er ikke bare selve slaktelinja som er oppgradert. Et system som ved hjelp av vakuum transporterer biprodukter i rør fra slaktingen til et spesielt containerhus, er også på plass. Dermed blir biproduktene håndtert langt mer rasjonelt og bedre. Dette bidrar også til at luktproblematikken blir enklere å håndtere for Furuseth. Det har nemlig vært en del klager på lukt, ettersom slakteriet jo er lokalisert tett på boligområder på Dal.

Konkurransefortrinn

– Hvordan vil disse oppgraderingene slå ut for de ansatte? Får de en enklere jobbhverdag?

– Det har vært litt stress i forbindelse med innkjøringen nå i starten, men vi ser allerede at det glir lettere. Forbedringene vil nok slå positivt ut for våre dyktige ansatte, men det er først og fremst motivert ut fra dyrevelferd og mer effektiv drift. Nå oppnår vi begge deler og det gir oss klare konkurransefortrinn i bestrebelsene på å øke tilførslene, understreker driftssjef Rune Morten Johansen.

Siste saker