Gårdsand tar over driften av Grøstadgris

Til nå har Gårdsand i Vestfold kun håndtert tobeinte dyr i sitt produksjonsanlegg. Når bedriften en gang i oktober overtar driften av Grøstadgris, skal det både skjæres gris og produseres produkter basert på frilandsgris fra Grøstadgris.

Grøstadgris innså allerede for to år siden at bedriften var vel liten alene i et stadig tøffere marked. Noe burde og måtte skje og det ble satt i gang en form for «utredningsarbeid». Dette arbeidet har nå altså munnet ut i en enighet med Gårdsand om utstrakt samarbeid på alle nivå. Avtroppende daglig leder i Grøstadgris, Trude Antonsen, understreker at det dreier seg om tett samarbeid - ikke en overtagelse i juridisk forstand.

- Når vi nå har blitt enige og fått alle brikkene på plass, legger vi ned administrasjonen her på Grøstadgris. All virksomhet skal styres fra Gårdsand. Det betyr bl.a. at all produksjon flyttes fra Slakter Eftedal AS i Larvik til Revetal. Dessuten slutter jeg i Grøstadgris og begynner i bemanningsbransjen. Jeg blir partner i bemanningsselskapet People som har etablert seg her i Vestfold. En fin og fornuftig løsning for alle parter, understreker Trude Viola Antonsen. Hun går også ut av KLF-styret og blir erstattet av Jan Strøm-Larsen.

I dag leverer Grøstadgris rundt 2 500 gris til slakting, men det er grunn til å tro at denne tonnasjen kan fordobles i løpet av et par år når Gårdsand nå skal overta driften.

I neste utgave av Kjøttbransjen i midten av august, bringer vi en utvidet reportasje om denne driftsovertagelsen. Bl.a. med intervju med Gårdsands eier og gründer, Aadne Søyland – samt en kommentar fra NorgesGruppen som eier nær halvparten av aksjene i Grøstadgris.

Siste saker