Gårdsand først ute i Europa med gassbedøving av and

Gårdsand først ute i Europa med gassbedøving av and OSLO Bedriften Gårdsand i Vestfold er først ute i Norge og i Europa med gassbedøving av and i forbindelse med slakting…. Les mer

Gårdsand først ute i Europa med gassbedøving av and

OSLO Bedriften Gårdsand i Vestfold er først ute i Norge og i Europa med gassbedøving av and i forbindelse med slakting. Metoden har så gode dyrevelferdsmessige effekter at en fransk delegasjon er ventet til bedriften i løpet av året for å studere hva Gårdsand har gjort.

Per A. Sleipnes

50 prosent færre ender som ikke er tilstrekkelig bedøvet etter omleggingen til gass, forteller driftssjef Gunn Hege Hardus i Gårdsand.

Karbondioksid som gass i forbindelse med bedøving av gris og kylling er i dag vanlig. Lenge trodde man at gassing ikke ville fungere på and, ettersom ender jo er svært dyktige på å holde pusten lenge.

Ved installasjonen av gassbedøver fra det nederlandske selskapet Meyn i 2016, testet Gårdsand, sammen med Meyn, hvilket bedøvingsprogram som passet best for and. Ved å forlenge 20 sekunder i første nivå i første fase, og 20 sekunder i siste fase, fant de en god total syklus. Men siden det ikke er andre som bruker gass som bedøving på and, tok det tid før Vestfold-bedriften gikk videre med prosessen. Høsten 2019 satte Gårdsand i gang for fullt i tett samarbeid med nøkkelfolk fra Animalia. Resultatet ser vi nå: gassbedøving av and er i kommersiell drift.

50 prosent forbedring

– I august i fjor ble de aller første endene slaktet ved hjelp av denne metoden. Og et halvt år senere kan vi slå fast at dette har vært svært vellykket. Først og fremst knyttet til dyrevelferd ettersom vi har langt færre tilfeller av dyr som ikke er godt nok bedøvet i forbindelse med slakteprosessen. Tallgrunnlag fra da vi bedøvde endene med elektrisitet, kontra nå med gass, viser at det er ca. 50 prosent færre ender som ikke er tilstrekkelig bedøvet, forteller driftssjef Gunn Hege Hardus i Gårdsand.

4000 and pr. uke

Vestfold-bedriften slakter rundt 4000 ender i uka, det vil i gjennomsnitt si 200 000 ender i året. Å benytte gass til avliving bidrar til mindre støy, mindre støv og mindre stress i forbindelse med slaktingen. Operatørene slipper å håndtere levende dyr som skal henges opp Det hele foregår stille og fredelig for både dyr og mennesker, og man unngår bl.a. vingebrudd og andre skader som kan oppstå når en og en and blir håndtert.

Gårdsand slakter rundt 4000 ender i uka.

Lengre bedøvingstid

– Prosessen tar litt lengre tid med and, sammenlignet med kylling i forbindelse med bedøving. Vi snakker om rundt 40 sekunder. Det fordi ender er litt mer urolige enn kylling i den første fasen av bedøvingen. Derfor gjennomfører vi bedøvingen i flere faser. Alt for å gjøre prosessen så human og dyrevennlig som mulig. Et viktig poeng med gassbedøving er at operatørene enklere kan oppdage om en enkelt and ikke er tilstrekkelig bedøvet. Vi bruker en person mer i slakteprosessen med and, men det er det absolutt verdt.

Skepsis i mattilsynet

– Hva med det faktum at ender jo er flinke til å holde pusten enn f.eks. kylling. Har det skapt utfordringer?

– Nei, det har ikke vært noe problem for oss. Det at vi gasser i flere faser og bruker noe lengre tid på and enn kylling, gjør at dette har gått greit.

– Har dere møtt noen form for motstand fra Mattilsynet?

– Jeg kan vel si det slik at Mattilsynets folk ikke har vært direkte negative, men at de har vært skeptiske til dette. Men vi har samarbeidet godt hele veien og ikke på noen måte blitt motarbeidet. Det kan ha sammenheng med at vi har bruket ekspertise fra Animalia i stor utstrekning. Her har vi fått mye støtte og hjelp, bekrefter driftssjefen på Gårdsand som begynte i bedriften for ett år siden etter 17 år i Nortura.

Animalia viktig støttespiller

OSLO Animalia ved spesialveterinærene Elisiv Tolo og Käthe Kittelsen i spissen, har bidratt en hel del inn i dette prosjektet.

I desember i fjor besøkte de to Gårdsand for å vurdere gassbedøving både i forhold til fuglenes adferd i induksjonsfasen og den generelle bedøvingskvaliteten. Tolo er ikke i tvil om at gass er bedre enn strøm for å bedøve and.

– Ingen bedøvingsmetoder er helt optimale. Vi prøver å finne den beste måten, og moderne gassfeller er i øyeblikket det beste alternativet for å bedøve and. Det er bedre enn strømbad, bl.a. fordi det er enkelt å oppdage enkeltindivider som unntaksvis ikke er godt bedøvet. Dessuten slipper fuglene stress ved å bli hengt opp før bedøving, understreker Animalias spesialveterinær.

Ny design og nye produkter

REVETAL Gårdsand har valgt å investere mellom tre og fire millioner kroner i full redesign av bedriftens emballasje og grafiske uttrykk.

Her viser Aadne Søyland fram den nye emballasjen som er utviklet i samarbeid med Lexit og Meny.

Det er i tett samarbeid med Lexit og Meny sitt designbyrå at Gårdsands produkter i butikk nå skal framstå som enda mer moderne og innovative. Daglig leder Aadne Søyland tror dette både er viktig og riktig.

Premium-produkter

– Våre produkter i butikk vil nå framstå som mer helhetlig når det kommer til det visuelle uttrykket. Vi produserer premium-produkter som bør «stikke seg fram» i butikkhyllene og med denne design-offensiven føler vi at dette nå kommer på plass, sier Søyland

Bytter rase

I forbindelse med den omfattende designomleggingen, Søyland & Co. fra vanlige etiketter til sleaves. – Dette også for å gi forbrukeren enda mer nyttig informasjon når de sjekker emballasjen i butikkhyllene. Men det er mer som skjer hos oss. Vi lanserer nå to nye spennende produkter, og ikke minst: Gårdsand bytter rase fra Sasso til Ranger gold. Dette gjør vi av flere årsaker – ikke minst av dyrevelferdsmessige grunner. Sistnevnte rase er nemlig godkjent i land der man har sterk fokus på dyrevelferd, Aadne Søyland.

Flere produsenter

23 lokale produsenter lever i dag kylling og and til bedriften. Av disse, leverer sju and til slakting.

– Tallet på produsenter er økende og mange ønsker å bli leverandør til Gårdsand. Det har å gjøre både med vår beliggenhet og vår vektlegging av dyrevelferd og kvalitet. Vår leverandører er dyktige og topp motiverte og det preger sluttproduktene som havner i butikk, avslutter Aadne Søyland.

Siste saker