God dyrevelferd er et evighetsarbeid!

Lørdag 5. juni startet NRK sin varslede kampanje mot norske svineprodusenter, norsk landbruk og norske slakterier- og kjøttforedlingsbedrifter. Basert på ca 80 innbrudd i svinebesetninger, flere 100 timer med opptak… Les mer

Lørdag 5. juni startet NRK sin varslede kampanje mot norske svineprodusenter, norsk landbruk og norske slakterier- og kjøttforedlingsbedrifter. Basert på ca 80 innbrudd i svinebesetninger, flere 100 timer med opptak over en 5 års periode, har en aksjonistgruppe fått «fast fisk» hos NRK til å lage en «nyhet- og magasinsak». Med utgangspunkt i materialet har NRK laget Dagsrevy-innslag, Dagsnytt-innslag og nettsaker. 28 gårder inngår i det som blir benyttet og danner grunnlag for intervjuer med en rekke instanser; også de som mener at norsk svinenæring bør avvikles.

KLF ble informert om NRK jobbet med denne saken i første halvdel av mai. Reaksjonene på NRKs arbeidsmetode har vært sterke. KLF har sett det som sin oppgave å bistå medlemmer som er berørt samt være med å fremskaffe nyttig, riktig og relevant informasjon om hvordan det jobbes for å forberede dyrevelferden i svinenæringen. Og vi har støttet en anmeldelse av saken som er oversendt Riksadvokaten.

Det er helt klart at det i filmen forkommer situasjoner og forhold som vi ikke ønsker! Spørsmålet er om vi som er en del av næringen oppdager slike forhold, hva vi gjør med dem, og om vi kan dokumentere forbedring.

At vi oppdager uønskede tilstander i bransjen, er klart; det har vi registrert i Dyrevelferdsprogrammet for gris. At bruddene blir fulgt opp og forbedret har vi fått dokumentert fra slakteriene. Det har også forkommet at besetninger er blitt avviklet med utgangspunkt i for dårlig dyrevelferd. Vi ser også av skade- og sykdomsregistreringene ved slakting at det er forbedringer. I tillegg utfører både Mattilsynet tilsyn og veterinærer besøker besetninger - her kan avvik være påpekt og rettet opp. Gjennom Mattilsynet tilsynskampanje i 600 tilfeldige svinebesetninger vil det komme mer på bordet.

Etter hvert som data- og kunnskapsgrunnlaget forbedres, justeres og forsterkes dyrevelferds-programmet. I april ble det innført flere parametere for sykdsomsregistreringer.

Å jobbe med å forbedre dyrevelferden gjør bransjen på samme måte som i alt kvalitetsforbedrings-arbeid. Metodikken er til forveksling lik den skolene bruker for å skaffe grunnlag for tiltak til å reduser mobbing, sykehusene til å redusere behandlingsfeil og HMS-arbeidet for å redusere skader på ansatte. Like lite som forbedringsarbeidet i disse sektorene blir overflødig, er det at arbeidet med forbedret dyrevelferd blir det. Skoler og sykehus stanses ikke fordi det skjer uønskede hendelser; det fortsettes å arbeide med systematiske, metodiske og langsiktige forbedringsprosesser – slik vi også gjør i kjøttsektoren. Så selv om vi er på en god vei i riktig retning, blir vi aldri ferdig med dette arbeidet!

Avslutningsvis registrerer vi at NRK bruker mange sider på å forklare hvorfor de mener det er riktig å benytte film fra innbrudd. En begrunnelse som organisasjonen bak innbruddene gir, er at dette er den eneste måten å få det usminkede bildet på. Det premisset har NRK godtatt uten å ha spurt en eneste bonde om å få komme på besøk! Det er ingen menneskerett å få komme inn i grisehus og som bransje ønsker vi heller ikke å være lukket. Det handler både om hvem som kommer inn, deres agenda og premisset for besøket.

Discorverys kanal FEM, og programkonseptet Insider sendte i januar et program om bla dyrevernaktivister. Da spurte programlederen om å få filme på slakteriet Furuseth og fikk ja. Programlederen hadde i forkant og gjennom programmet dialog med aktivister som satt på utsiden av porten og krevde å få komme inn. De fikk nei.

Reporteren uttrykker i programmet overraskelse over at Harald Furuseth ikke skjulte noe og forklarte alt hun lurte på. Hun gav uttrykk for at det så ikke pent ut og det var ikke så hyggelig, men hun opplevde å se den usminkede sannhet.

Her har NRK noe å lære! Har statskanalen journalister i redaksjon de kan sende fremfor aksjonister, står vi klare til å hjelpe også dem.

Siste saker