God dyrevelferd – et resultat av din og vår jobbing

God dyrevelferd – et resultat av din og vår jobbing Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF På et seminar om dyrevelferd i norsk svineproduksjon 26. oktober, i regi av Animalia… Les mer

God dyrevelferd – et resultat av din og vår jobbing

Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF
På et seminar om dyrevelferd i norsk svineproduksjon 26. oktober, i regi av Animalia og Matprat, hadde redaktør Reidar Kristiansen i redaksjonen i NRK-Brennpunkt programposten et innlegg. «Dyrevelferd som kollektivt samfunnsgode. Hvorfor er det viktig å varsle om brudd på dyrevelferden, og hvordan bruker NRK sin rolle», var tittelen.

Som tilhører var det en fascinerende opplevelse å høre hvordan NRK har skapt en fortelling og en virkelighetsforståelse der statskanalen er «den skinnende ridder» som skal opplyse befolkningen om den «sanne» virkelighet. Å bruke aktivister som bryter seg inn i fjøs var derfor helt nødvendig, ifølge Kristiansen. Dessuten var det visstnok ingen saker på NRK.no som ga flere klikk. Men det var selvsagt helt uten betydning…

Men alt «gravearbeidet» som de hadde utført var ressurskrevende – så her var det planer om mange saker i årene fremover. Midt i november fikk vi en av disse. Den norske befolkning ble velsignet med en tre-episoders podkast om innbrudd i norske grisefjøs. Freelance-reporteren, som NRK benytter her, har jobbet som reporter og research for Dagsnytt 18, Aktuelt, Kulturnytt og Ukeslutt og har i tillegg til oppdrag for annen TV- og radioproduksjon. Ingen skal ta fra henne at hun er dyktig; som ildsjel for Oslo Vegetarfestival skapes det aktivitet og engasjement innenfor Ring 3 i hovedstaden.

Vi som lever i og av landbruket, vet at mye har skjedd de siste årene rundt velferd for grisen. Og ser vi på de siste fire tiårene under ett, er det blitt gjort enormt mye. Men arbeidet med dyrevelferd er et evighetsarbeid – både for enkeltbonden og for næringa!

De siste par årene har det vært mer enn 7500 veterinærbesøk med fokus på dyrevelferd hos 1700 svinebesetningene. De finner feil! Mattilsynet har i årets åtte første måneder besøkt nesten 2000 gårder. De finner feil. Du går i fjøset flere ganger om dagen. Du finner selvsagt feil!

– Vi som lever i og av landbruket, vet at mye har skjedd de siste årene rundt velferd for grisen.

Men, i all støyen, hetsen og skyldfølelsen, som noen har satt seg fore at skal vederfare norske husdyrholdere og de som forsyner befolkningen med mat, så husk:

  • Ingen land i verden ser ut til å kunne dokumentere at de har bedre dyrevelferd enn det norske bønder og slakterier får til.

  • Ingen land i verden ser ut til å kunne dokumentere bedre dyrehelse og mindre antibiotikabruk enn Norge.

  • Utrullingen av Dyrevelferdsprogrammene startet i 2013. Målet er at vi har DVP for alle dyreslag i 2023. Ikke oppdaget noen nasjonal løsning som slår oss!

  • Har ikke registrert at noe land tilbyr «etisk regnskap» for dyrehåndtering under transport og på slakteri på linje med Norge.

  • BBFAW Norge er her! Et samarbeid i og langs verdikjeden gir bedriftene et rammeverk med klare forventninger om hvordan dyrevelferden skal praktiseres og rapporteres.

Dyrevelferd er viktig! Det er derfor både enkeltbønder og næringen som helhet har hatt fokus på dette i årtier. Og det kommer vi til å fortsette med!

Når det støyer som verst; minn deg på at regelverket som gjelder for dyrehold er bestemt gjennom demokratiske prosesser, at Mattilsynet er myndighetenes kontroll-organ og at i Norge har vi et rettsvesen som håndterer straffeutmåling for brudd på de regler vi har.

La oss heller fokusere på å gjøre det litt bedre for dyra hver dag enn å la representanter for de som ikke ønsker husdyrproduksjon i Norge ødelegge gleden ved å være en dyktig bonde.

Siste saker