Gratulerer Nationen!

I dag er det et godt tidspunkt å gratulere avisen Nationen med 100-års jubileet. Avisen kom ut første gang i desember 1918, og det skal markeres med en festaften nå i kveld.

Der regner jeg med at både det offisielle Norge og mange mennesker fra organisasjonene kommer til å gi sin hyllest til avisen.

Da Nationen kom ut første gangen, var KLF allerede blitt åtte år. Vi har svært ulike roller i samfunnsdebatten, men jeg opplever også at vi har mange felles interesser. Hoved fellesskapet her, går på at vi ønsker at næringslivet i hele Norge, skal bli tatt på alvor og bli hørt.

Nå er det riktignok sånn at Nationen kanskje først og fremst har fokus på bonden og småskalalandbruket og småskala matproduksjon, mens vi i KLF har fokus på våre medlemsbedrifter over hele landet.

Våre medlemsbedrifter er jo nøkkelbedrifter når det gjelder å skape kvalitetsprodukter, ha mangfold og innovasjon i matindustrien i Norge. Jeg håper Nationen får tid til å besøke riktig mange av disse bedriftene i årene som kommer.

Selv er jeg det jeg vil kalle en aktiv Nationen-leser og har vært det helt siden EF-debatten i 1972. Og på den tiden er det lett å se den store reisen som Nationen har vært igjennom, fra å være en typisk landbruksavis, til å bli en avis som har lyst til å kjøre debatten.

Avisen snakker gjerne til politiske beslutningsfattere, til etatsfedre, og de tillitsvalgte i samvirkeorganisasjonene, mye mer enn til en vanlig bonde.

Når Nationen nå staker ut kursen på nytt, så håper jeg at den rollen som de private, ikke samvirkeeide bedriftene har, at den får en mye større plass i dekningen i avisen. Dette er bedrifter som er svært viktige for å bygge et godt omdømme for landbruket, skape vitalitet i distriktene, sørge for at forbrukerne får gode matopplevelser, og sikre en positiv næringsutvikling i den norske matindustrien.

Så til lykke med dagen og ha en riktig god feiring!

Siste saker