Grilstad bygger ut på Stranda for 60 millioner kroner

Grilstad bygger ut på Stranda for 60 millioner kroner Ved å bygge ut fabrikken på Stranda for rundt 60 millioner kroner, med bl.a. topp moderne klimarom, akter Stranda Spekemat å… Les mer

Grilstad bygger ut på Stranda for 60 millioner kroner

Ved å bygge ut fabrikken på Stranda for rundt 60 millioner kroner, med bl.a. topp moderne klimarom, akter Stranda Spekemat å feste et enda sterkere grep om markedet for skivet spekemat.

Av Per A. Sleipnes

Forutsatt at styret i Grilstad godkjenner de ambisiøse planene, kan det bli byggestart allerede nå i sommer. Det er en kraftig utvidelse av klimaromkapasiteten denne utbyggingen handler om, forteller prosjektdirektør Oskar Gjærde (bildet).

Mindre salt

– Alt handler om produktforbedring og for å oppnå dette, har vi valgt å utvide klimaromkapasiteten. Og når jeg bruker begrepet produktforbedring, dreier det seg først og fremst om saltreduksjon i spekematen. Dette blir stadig viktigere og for å oppnå slik reduksjon, er rom og tid viktige stikkord. Ved å gi spekeproduktene lengre tid i bedre og større klimarom, ender vi opp med mer saltfattige sluttprodukter. Dermed kan spekematen vi produseres, benyttes i langt flere sammenhenger enn hva som er vanlig i Norge, sier Gjærde.

Han viser til land som Spania og Italia der forbruket pr. capita er på tre kilo pr. år. I Norge ligger vi «bare» på et halvt kilo pr. capita. Forklaringen på dette er at spekematen i disse landene benyttes i langt flere matretter, blant annet fordi saltinnholdet er lavere.

Økt etterspørsel

Gjærde framholder at etterspørselen etter spekemat i det norske markedet er voksende. Endringer i kjøps- og forbruksmønster under pandemien er en av årsakene til dette. Han mener at denne utbyggingen vil legge til rette for en volumvekst på mellom 30 og 35 prosent.

Det har sammenheng med at vi ganske enkelt nå klarer å tilby forbrukerne enda bedre produkter. I dag har vi en markedsandel på nær 50 prosent på skivet spekemat,

men denne kan opplagt økes ytterligere, fastslår prosjektdirektøren på Stranda.

Denne prosjektskissen viser Grilstads anlegg på Stranda etter utvidelsen. Illustrasjon: Grilstad AS

1200 kvadratmeter

Byggesøknaden som er sendt Stranda kommune, omfatter et tilbygg på 1200 kvadratmeter. Tilbygget blir delvis anlagt som 2. etasje på eksisterende fabrikk og delvis på ny byggegrunn.

Styret i Grilstad har ikke tatt endelig stilling til når en skal starte bygginga, men om alle brikker faller på plass, kan det altså bli byggestart i løpet av sommeren. Siste gang Grilstad bygde ut fabrikken på Stranda var i 2018.

550 millioner kroner

Spekemat fra Stranda-fabrikken er altså ettertraktet i dagligvaremarkedet og i år vil varer til en verdi av 550 millioner kroner forlate butikkhyllene i landets dagligvarekjeder. Ser vi på den totale markedsandelen for hele Grilstad-konsernet (inkludert Stranda Spekemat) ligger den i øyeblikket på 40 prosent.

Det er i dag rundt 400 ansatte i Grilstad-konsernet – 100 av disse har sitt daglige virke på Stranda. Fabrikkanleggene ligger på Stranda, i Trondheim og i Brumunddal.

Grilstad har også en fabrikk i Östersund i Sverige. Her blir det produsert spekevarer som blir distribuert gjennom de fleste dagligvarebutikkene i Sverige.

Siste saker