Grilstad inn på eiersiden i nye Gudbrandsdal Slakteri

Etter at Fatland forsvant ut, er det Grilstad som nå blir Jæders partner på eiersiden i nye Gudbrandsdal Slakteri. Avtroppende konsernsjef i Fatland, Terje Wester, blir ny daglig leder i… Les mer

Etter at Fatland forsvant ut, er det Grilstad som nå blir Jæders partner på eiersiden i nye Gudbrandsdal Slakteri. Avtroppende konsernsjef i Fatland, Terje Wester, blir ny daglig leder i Otta-selskapet.

Den nye utviklingen i dette slakteriprosjektet ble offentliggjort på en pressekonferanse på Otta i ettermiddag.

Sammen med fire kommuner og et stort antall bønder i regionen, investerer Jæder og Grilstad til sammen 300 millioner kroner i etablering og drift av Gudbrandsdal Slakteri. Både slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe skal foregå på det som blir Norges mest bærekraftige slakteri. Byggingen starter allerede på vårparten neste år.

- Gudbrandsdal Slakteri skal benytte lokale ressurser og skape lokale arbeidsplasser. Gudbrandsdalen har en betydelig husdyrproduksjon som nå skal foredles lokalt. Nå ser eierne fram til å bygge et solid og bærekraftig slakteri som i samarbeid med produsenter, samarbeidspartnere og kunder skal bidra til produksjon og foredling av gode norske råvarer, sier Terje Wester som tiltrer stillingen som daglig leder 1. januar 2022.

Wester i tenkeboksen etter Fatland-oppsigelse (22.09.2021- Bladet Kjøttbransjen)

Grilstad og Jæder er solide selskaper med lang fartstid og mye kompetanse på slakting, skjæring og foredling. De to kjøttprodusentene, som må sies å ha et felles verdigrunnlag, går inn som likeverdige og langsiktige partnere i det nye slakteriet i Gudbrandsdalen.

- Begge selskapene vil bidra positivt til Gudbrandsdal Slakteri både når det gjelder merkevarebygging og kompetanseutvikling, fastslår daglig leder i Jæder, Guro Espeland.

Hun presiserer nøye at eierne er opptatt av å ta vare på og utvikle norsk landbruk. Både Grilstad og Jæder håper eierskapet i det lokale slakteriet vil gi ekstra motivasjon til den nye generasjonen bønder som vurderer om de skal overta familiegårdene.

Gudbrandsdal slakteri nærmere realisering (1.10.2021 - Bladet Kjøttbransjen)

- Ambisjonene for det nye slakteriet samsvarer med målene til Jæder og Grilstad. Selskapene legger avgjørende vekt på kvalitet, gode norske råvarer og et bærekraftig landbruk. Alt dette er på plass med etableringen av Gudbrandsdal Slakteri, understreker Terje Wester.

Kommunene og mange bønder i Nord-Gudbrandsdal har jobbet med å få på plass et nytt slakteri på Otta helt siden Nortura for to år siden la ned sitt slakteri. Vertskommunen Sel stiller med tomt til det nye slakteriet og er aksjonær i eiendomsselskapet sammen med nabokommunene Vågå, Nord Fron og Lom.

- Tett og godt samarbeid med kommunene har gjort det mulig for Jæder og Grilstad å gå inn som eiere i Gudbrandsdal Slakteri, poengterer styreleder i Gudbrandsdal Slakteri, Terje Jonny Sveen.

Grilstad kjøper mathuset Holmens (15.06.2021 - Bladet Kjøttbransjen)

KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen hilser Grilstads inntreden Otta-prosjektet velkomment og mener det som nå har skjedd bidrar til at prosjektet får enda mer tyngde.

- Her har vi å gjøre med selskaper som må sies å være «tungvektere» i privat kjøttsammenheng og med Terje Wester som daglig leder, ligger alt til rette for en vellykket slakterisatsing på Otta. Regionen, med så mange dyktige og kreative produsenter, fortjener et eierskap med fokus og entusiasme. Det får de gjennom det nye eierskapet, poengterer Juul-Hansen.

Siste saker