Grilstad ruster seg til tøffere spekematkonkurranse

GARDERMOEN: Grilstad ruster seg til tøffere utenlandsk konkurranse på spekemat de nærmeste årene. Ett av flere virkemidler er lanseringen av en langtidsmodnet spekeskinke. Men landets desiderte markedsleder på spekemat har mer på lager.

Av: Per A. Sleipnes
Det var på en bransjesamling i regi av Animalia nylig at salgsdirkektør Oskar Gjærde konktretiserte Grilstads synspunkter knyttet til internasjonal konkurranse på spekemat. Den importerte spekematen er i dag hovedsakelig representert ved salami og spekeskinke. Og mens markedsandelene for importert vare er fallende når det gjelder salami, viser utviklingen innenfor spekeskinkesegmentet den stikk motsatte trend.

Etter Grilstad sine beregninger, står norskprodusert salami for 86, 5 prosent av markedet, mens import utgjør 13,5 prosent. For spekeskinke er tilsvarende tall 84,7 prosent og 15,3 prosent.

Les mer om  denne saken i neste utgave av bladet Kjøttbransjen.  

Siste saker