Grilstad trakk seg fra Gudsbrandsdal slakteri

Styret i Grilstad har besluttet å ikke delta videre i samarbeidet om å etablere et nytt slakteri på Otta. – Betydelig økte investeringskostnader og ned-gang i forbruket av rødt kjøtt… Les mer

Styret i Grilstad har besluttet å ikke delta videre i samarbeidet om å etablere et nytt slakteri på Otta.

– Betydelig økte investeringskostnader og ned-gang i forbruket av rødt kjøtt gjør at risikoen blir for stor for oss, sier konsernsjef Jørgen Nicolay Wiig (bildet).

Grilstad kom inn på eiersiden i selskapet i januar 2022 etter at Fatland trakk seg fra prosjektet. Sammen med Jæder, fire kommuner og flere lokale bønder var planen å etablere et framtidsrettet anlegg for slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe på Otta.

Usikre tider for bransjen

Høyere investeringskostnader, økte strømpriser og nedgang i forbruk av rødt kjøtt har ført til at Grilstad ikke lenger ønsker å øke kapasiteten i sektoren. I tillegg har endringer i råvaremarkedet, økonomisk usikkerhet i kjøttbransjen og krig i Ukraina ført til svært usikre rammebetingelser.

– Beslutningen fra styret er tatt ut fra en helhetsvurdering. Slik situasjonen er nå må vi prioritere å videreutvikle de virksomhetene vi har rundt om i landet sier Wiig.

Konsernsjef Jørgen Nicolay Wiig forstår at mange nå er skuffet.

– Alle partnerne, inkludert oss i Grilstad, hadde store ambisjoner om å få til dette. Det er et flott prosjekt som betyr mye for mange i lokalsamfunnet. Dessverre har forutsetningene endret seg så mye at vi ikke ønsker å være med videre, sier Wiig.

Håper å finne gode løsninger

Grilstad er fortsatt inne på eiersiden i Gudbrandsdal Slakteri. Hva som skjer videre, er foreløpig uavklart.

– Det er for tidlig å si noe om hva dette betyr for realisering av slakteriet.

Nå er vi opptatt av å fortsette den gode dialogen med partnerne våre, så vi kan finne gode løsninger for veien videre, sier Wiig.

Siste saker