Gris og pris … og grisehyl

Da Fatland annonsert at de fra mandag 21. april ville «premiere gris mellom 80-90 kilo med 50 øre pr. kg» utløste det kraftig grisehyl fra deler av svinesektoren.

Norsvins styreleder Geir Heggheim konkluderte 14. april at dette vil forrykke markedsbalansen.

«Det er fortsatt en ubalanse i markedet, og markedsbalanse er avgjørende for at bonden skal kunne ta ut den fremforhandlede prisen» var hans begrunnelse i Nationen, for å være negativ til Fatlands økte betalingen til bøndene.

Norturas styreleder Sveinung Svebestad hang seg på og mente at Fatlands tiltak var uheldig for «Nå ser vi for første gang på lenge litt lys i tunellen, og Nortura har lagt opp til en generell prisøkning og anbefalt å redusere omsetningsavgiften med 50 øre fra 1. juli. En stimulering til økt vekt vil slå beina under alle produsentene, og vi vet at det er mange som har det skikkelig tøft.»

I Nationen onsdag 16. april kritiserte konserndirektør Kjell Rakkenes Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund for at vi støttet Fatlands beslutning om å øke betalingen til bonde for gris over 80 kg, med bekymring for totalbalansen som begrunnelse. Nå, en og en halv måned seinere (eller langt mindre enn en ½- drektighetsperiode), stimulerer Nortura til økt svinekjøttproduksjon gjennom å forbedre økonomien til de større svineprodusentene ved å øke puljetillegget. Og da mest for de aller største. Puljetillegget på smågris skal økes til en maksimalsats på kr 75,- (ca. 40 prosent) per gris for over 200 stykk, mens satsene under 125 gris forblir uendret. Og kombitillegget skal økes vesentlig.

KLF unner svinebøndene bedre økonomi, også Norturas produsenter. Det var jo en viktig årsak til at vi støttet Fatlands initiativ. Men vi venter nå i spenning på varselrop om hvilke dramatiske følger dette kan få for svinesektoren. Eller er det slik at når Nortura iverksetter stimuleringstiltak ut fra rene bedriftsmessige hensyn og ikke markedsbalansen, så er det OK? (Nortura begrunner sin egen prisøkning med at de ser de trenger å styrke sin markedsandel på gris).

Ordtaket «store ord og fett flesk glir lett i halsen» passer vel nå om ikke bekymringsmeldingene snart viser seg i Nationen.

Siste saker