Grisens lunger skal være fine!

Grisens lunger skal være fine! Oslo KLF og de tre største frittstående slakteriene Fatland AS, Furuseth AS og Midt-Norge slakteri AS er med i et større forskingsprosjekt om en målrettet… Les mer

Grisens lunger skal være fine!

Oslo KLF og de tre største frittstående slakteriene Fatland AS, Furuseth AS og Midt-Norge slakteri AS er med i et større forskingsprosjekt om en målrettet og samlet innsats for bekjempelse av luftveissykdommer på gris.

– Selv om vi i Norge har en generell veldig god svinehelse, opplever vi i enkelte tilfeller problemer med luftveissykdommer, forteller spesialveterinær i KLF Karl Kristian Kongsted.

Han håper at prosjektet vil bidra til å kunne håndtere disse tilfellene bedre og i beste fall forebygge tilfellene av luftveissykdommer på gris.

For å få inn nok data til undersøkelse grisene, er prosjektet avhengige av hjelp fra slaktegrisprodusenter og veterinærer som er i jevnlig kontakt med besetninger hvor det kan forekomme utbrudd av luftveissykdom.

Kongsted oppfordrer derfor svineprodusenter til å være tidlig ute med å varsle om symptomer på lungesyke til sin veterinær eller rådgiver, og på den måte bidra til datainnsamlingen.

– Alle undersøkelser i prosjektet vil være gratis og det vil bli kompensert for dyr som eventuelt må avlives, understreker Karl Kristian Kongsted.

Du kan også lese mer om prosjektet på https://www.nmbu.no/prosjekter/node/32302

Siste saker