Håper på mer Swazibiff til Norge

– Vi skulle gjerne ha solgt mer til Norge. Det betyr ekstra inntekter, sier fagforeningsmannen Njabula Dlamini i Swaziland Meat Industries. Skoler og foreldreløse barn med hiv, nyter også godt av Norgeshandelen.

På bistandsaktuelt.no kan du lese om biff- og filetimporten fra Swaziland Meat Industries (SMI). Tidligere i år kom konteiner nummer 100 med Swazibiffer til Norge. Slakteriet i det lille kongedømmet vil gjerne eksportere mer til Norge. Dagens tollfrie kvote er 500 tonn biff i året.

– Hver arbeider får 100 rand (60 kroner) i bonus for hver konteiner som går til Norge. Derfor skulle vi gjerne ha solgt mer. Prosjektet med Norge har også ført med seg mer opplæring, bedre kontroll og flere kvinner i staben, forteller fagforeningstillitsmannen, Njabula Dlamini.

Fordel

Der er han og administrerende direktør Jon Williams i Swaziland Meat Industries enige.
– De økte inntektene fra eksport til Norge er en fordel både for bøndene, slakteriarbeiderne samt lokalsamfunnet. Hvorfor ikke importere mer fra Swaziland og gjøre noe godt? spør Williams.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har investert en million kroner i slakteriet SMI og har med Norad-støtte bidratt med opplæring av både lokale småbønder og slakteriarbeiderne. Det gjør at slakteriet nå kan eksportere til det europeiske markedet.

En andel av inntektene fra hver kilo biff som selges til Norge går til stiftelsen Embiveni Foundation. Stiftelsen har gjennom lokale partnere gitt datamaskiner til én barneskole, og pulter og bibliotek til en annen. I tillegg støtter de et 30-talls barn som har mistet sine foreldre til aids, og som selv er hiv-positive.

Betaler godt

KLF betaler godt for det afrikanske kjøttet.

– Vi legger til grunn at det Swaziland selger til Norge ikke undergraver norske priser. Samtidig er det viktig for oss at merverdien i handelen skal tilfalle et fond i Swaziland, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforening (KLF).

Han tror det er mulig å øke importkvoten fra Swaziland.

– Norsk produksjon av storfekjøtt har et underskudd på 8–10 000 tonn i forhold til etterspørselen. En eventuell økning av kvoten fra Afrika vil ikke undergrave de norske produsentene. Men vi står heller ikke på barrikadene for å øke importen, sier Juul-Hansen.

Siste saker