HACCP-arbeidet fortsetter

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt for å vurdere om de som lager og serverer mat har gode nok internkontrollrutiner. For kjøttbransjen er det ikke avdekket alvorlige funn som har medført stengning eller andre strakstiltak.

Mattilsynet offentliggjorde i går sin sluttrapport fra den landsomfattende tilsynskampanjen for HACCP (eng. Hazard Analysis and Critical Control Point; no. risikoanalyse og kritiske styringspunkt). Mer enn 1000 bedrifter, mange av dem KLF-medlemmer, fikk i løpet av 2012 besøk av Mattilsynets inspektører. Ingen alvorlige funn i kjøttbransjen I rapporten påpeker Mattilsynet at en del av de kontrollerte bedriftene viser mangelfull etterlevelse av kravet om HACCP-basert internkontroll i næringsmiddelvirksomheter og at kompetansen i små og mellomstore næringsmiddelvirksomheter er mangelfull på HACCP-området. Det ble ikke avdekket alvorlige funn som har medført stengning eller andre strakstiltak hos virksomheter i kjøttbransjen. I 7 av 10 virksomheter ble det imidlertid fattet vedtak eller varsel om vedtak. Lovbruddene har ulik alvorlighetsgrad, og mye kunne rettes opp på kort tid. – Virksomhetene har en jobb å gjøre for å forbedre sine rutiner, sier seksjonsleder Atle Wold i Seksjon omsetning til forbruker i Mattilsynet. HACCP-arbeidet fortsetter i KLF Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er i hovedsak enig i Mattilsynets konklusjon. Ved slike tilsynskampanjer er det naturlig og forventet at avvik avdekkes, men KLF deler Mattilsynets syn i at bransjen har fremdeles et arbeid foran seg før resultatene er gode nok, også for kjøttbedrifter. – For våre medlemsbedrifter er mattryggheten viktigst. Så lenge det avdekkes avvik, er vi ikke fornøyd med resultatene. Rapporten er en påminner om at mattrygghets- og kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess som fortsatt skal ha stor prioritet, sier sjefveterinær Morten Lindboe i KLF. Populære HACCP-kurs Som et i KLFs satsning på mattrygghet og kvalitet har KLF i flere år tilbudt medlemsbedrifter kompetansegivende kurs i blant annet HACCP i næringsmiddelbedrifter. Kursene er blitt ganske populære hos bedrifter. – Vi merker en økende etterspørsel etter slike kurs. En del av populariteten skyldes at vi skreddersyr dem for den aktuelle bedriften. Slik gjøres HACCP relevant og konkret for kursdeltakerne, sier Lindboe. For mer informasjon om KLFs kurs innen HACCP og andre fagområder, kontakt mattrygghets- og kvalitetssjef Mette Juberg.

Siste saker