Halvhjertet – men vel ment

KLF har i dag oversendt innspill til Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med justeringen av konsesjonsgrensene for kylling fra 120 000 til 140 000 årlig.

- Landbruks- og matdepartementets forslag om å justere konsesjonsgrensene for kylling fra 120 000 til 140 000 kylling i året fremstår som et halvhjertet og litt keitete forsøk for å kvittere ut at LMD har fortatt en gjennomgang av grensene for de konsesjonsbelagte produksjonene, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Han er tydelig på at KLF selvsagt er glade for at konsesjonsgrensene for kylling blir justert litt opp i løpet året, selv om KLF mener det er for lite. Juul-Hansen stiller likevel spørsmål ved måten Landbruks- og matdepartementet (LMD) presenter sine vurderinger om nivået for konsesjonsgrensene i de konsesjonsbelagte sektorene i høringsbrevet.

- Det ser ut til at Trygve Slagsvold Vedum lever opp til det han sa på NHO Mat og Landbruks konferanse 5. desember 2012; at LMD gjør mange ting som de ikke nødvendigvis liker, men de gjør det fordi Bondelaget ønsker det, sier Juul-Hansen.

- Endring av konsesjonsgrenser er en sak med stor betydning både for produsenter og marked. Endringer skjer sjelden, og beslutningene bør være grundig utredet i forkant. Ved så viktige endringer hadde det vært ryddig om utredningene ble gjort tilgjengelige når LMD fremmer sine endringsforslag. LMD har et forbedringspotensial til neste justerings-diskusjon, sier Juul-Hansen.

Forslaget åpner for å utvide svineproduksjon
I KLFs brev til LMD påpekes det at forslaget som er lagt frem medfører at produsenter som driver kombinert med kraftfôrkrevende produksjoner vil kunne velge å utvide på andre produksjoner enn kylling. For eksempel kan produsenter som har plass i svinefjøset, men som har et fullt utnyttet kyllinghus, utvide svineproduksjonen uten å investere i ny bygningsmasse.

- Ved å bruke konsesjonsenheter som omregningsfaktor er det valgfritt om produsenten vil foreta en tilpasning og utvidelse av produksjonen innenfor svin enn kylling slik vi forstår det fremlagte forslaget fra Landbruks- og matdepartementet. Omregningsfaktoren er ikke foreslått endret i forslaget, sier Juul-Hansen.

Produsentene i næringen må sikres vekst
KLF er svært klar over at markedsituasjonen ikke tilsier at det er fornuftig å justere konsesjonsgrenser for egg og svin nå. I høringsbrevet til LMD påpekes det likevel at det vil være hensiktsmessig å foreta en utredning om hvordan man kan ha en fornuftig og god justering av konsesjonsgrensene når markedet igjen er i balanse.

- KLF er opptatt av forutsigbarhet og langsiktighet i spørsmål om konsesjonsgrenser. Det er et poeng å sørge for at produsenter som er i næringen sikres vekst, utviklingsmuligheter og styrket økonomi fremfor å stimulere nye inn i næringen, sier Juul-Hansen.

Et av innspillene KLF kommer med er derfor utredning av modeller som legger til rette for en gradvis, regelmessig utviding av konsesjonsgrensene med for eksempel med en til tre prosentpoeng pr år.

Slike løsninger kan etableres så snart markedet er bedre i posisjon til å takle det. Dette vil en større forutsigbarhet for de som er i næringen, de som vil inn og varemottakerne, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker