Halvparten av storfeet har plast i magen

Halvparten av storfeet har plast i magen Halvparten av alt storfe som slaktes ved Norturas anlegg i Malvik har plast i magen. Nortura-anlegget i Trøndelag slakter over 21 000 storfe fra… Les mer

Halvparten av storfeet har plast i magen

Halvparten av alt storfe som slaktes ved Norturas anlegg i Malvik har plast i magen.

Nortura-anlegget i Trøndelag slakter over 21 000 storfe fra Midt-Norge. Fabrikksjef Odd Erik Sveen sier at plasten i magen til storfe i hovedsak er taurester og blank emballasjeplast. Eksempler på mykplast er plastfolie, plastposer og potetgullposer. Han betegner omfanget som svært høyt.

– Plasten vil kunne forstyrre fordøyelsessystemet og påvirke dyrevelferden og etter hvert utgjøre et helseproblem for dyret, sier Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet. Hun mener det må settes i verk ytterligere tiltak for å begrense plastforurensningen. Plasten det her er snakk om kan komme fra landbruksnæringen selv, fra andre typer næringer og fra befolkningen.

Plast kan sette seg fast i mage- og tarmsystemet og forårsake akutte smerter, tilstoppinger, kuttskader og i verste fall føre til dødsfall. Det samme gjelder også for andre dyr som får i seg plast.

Siste saker