Hampshire har genetisk fordel mot E.coli

Hampshire har genetisk fordel mot E.coli Bakterien Escherichia coli (E. coli) er en av de viktigste årsakene til spedgrisdiaré. Genetiske analyser viser at Hampshire har en høyere forekomst av gener… Les mer

Hampshire har genetisk fordel mot E.coli

Bakterien Escherichia coli (E. coli) er en av de viktigste årsakene til spedgrisdiaré. Genetiske analyser viser at Hampshire har en høyere forekomst av gener som gir resistens mot E. coli sammenliknet med andre raser.

Spedgris av Hamspshire har en lavere forekomst av diaré grunnet høyere genetisk E-coli-resistens.

Dette betyr en lavere forekomst av diaré hos spedgris. I Sverige er omtrent 70 prosent av rånene bærere av dette genet, og det er en stor sjanse for å avle på resistensen – også uten semin som garanterer resistens.

Krysningsavl i Norge

I Norge baseres griseproduksjonen på krysningsavl. Det skjer et viktig avlsarbeid i reinavlsbesetningene, og man utnytter dermed effekten av krysningsfrodighet i videre avl. Denne effekten får man ved å blant annet bruke gode morraser og farraser som sammen gir et forbedret resultat hos avkommet.

Det skilles mellom avlsmålene på morrasene (Landsvin og Yorkshire) og farrasene (Hampshire og Duroc). Det ligger mye kunnskap om avl og genetikk bak hele avlsarbeidet, og avlsmålene er en viktig faktor for avlsfremgangen.

Sveriges mest kostnadseffektive

HKScan er ansvarlig for utvikling og avl av griserasen Hampshire, et arbeid som har pågått i mer enn 40 år i Sverige. I dag er rasen svenskenes mest kostnadseffektive farrase og det produseres sterke, produktive griser og populære kjøttprodukter av høy kvalitet.

I 2020 økte seminsalget for Hampshire i Sverige med åtte prosent, og rasen styrket dermed igjen sin posisjon som markedsleder. Markedsandelen på Hampshire ligger i 2021 på hele 79 prosent i Sverige. Resten bruker Dansk Duroc (~9 prosent) og Norsvin Duroc (~12 prosent).

Gjeldende avlsmål for Hampshire. Illustrasjon griser: Colourbox

Avlsmål

Når det gjelder Hampshire har avlsmålene først og fremst fokus på tilvekst, slaktegenskaper og fôrforbruk.

Til sammenlikning har den beste tredjedelen av slaktegrisbesetningene i Norge en daglig tilvekst på 1152 gram i gjennomsnitt (tall fra Ingris sin årsstatistikk 2020).

– Når vi ser på de genetiske trendene, så ser vi at produksjonen ved Bergan Gård går i ønsket retning ut fra avlsmålene. (Se tabellen under). Vi ser også at det fremdeles er et potensial når det gjelder økt tilvekst på et lavt fôrforbruk. Dette ser vi også for Hampshire-avlen generelt, så det er vi svært godt fornøyd med sier avlsleder i HKScan, Monica Hansson.

Tabell. Produksjonsresultater fra Bergan Gård 2021

Produksjonsresultater 2021

Antall dager 0–40 kg

68,52

Antall dager 0–110 kg

131,23

Tilvekst gram pr. dag

1180

Siste saker