Håndverksbedriftene fortsetter framgangen

Kjøttbransjens Angus-bedrifter, fikk i fjor et gjennomsnittlig driftsresultat på 5,4 prosent, en forbedring på nær to prosent fra året før. Men det er betydelige forskjeller innad i alliansen både når… Les mer

Kjøttbransjens Angus-bedrifter, fikk i fjor et gjennomsnittlig driftsresultat på 5,4 prosent, en forbedring på nær to prosent fra året før. Men det er betydelige forskjeller innad i alliansen både når det gjelder driftsresultat og bruttofortjeneste. Og omsetningen økte «bare» med vel fire prosent i gjennomsnitt i 2023.

Av Per A. Sleipnes

Cecilie Sæbø og Camilla Holand har grunn til å være tilfredse med utviklingen i Rosenberg Spiseforretning i 2023. Arkivfoto

Tall bladet Kjøttbransjen har innhentet fra selskapet Butikkutvikling, viser at samlet omsetning for Angus-bedriftene endte på 355,6,millioner kroner i fjor. Opp drøyt to millioner kroner sammenlignet med 2022-tallene. Totalt oppnådde Angus-bedriften et driftsresultat på 18,6 millioner kroner, en forbedring på seks millioner kroner sammenlignet med 2022.

Fra minus til pluss

Salget økte i gjennomsnitt med fire prosent i fjor og kun en Angus-bedrift opplevde tilbakegang i salget i fjor. Størst prosentvis omsetningsvekst fikk Gunnar Ruud Catering og Rosenborg Spiseforretning med henholdsvis ti og ni prosents salgsøkning i fjor. Særlig gledelig er det at Rosenberg opplevde vekst i fjor etter flere krevende år. I 2022 fikk denne bedriften et driftsresultat på minus en halv million kroner, mot et tilsvarende plussresultat på 690 000 kroner i fjor.

Hole Kjøtt: Ser vi på enkeltbedriftene fikk Hole Kjøtt en omsetning på 18,2 millioner kroner i fjor. Det er en økning på nær en halv million kroner eller 2,6 prosent opp. Bedriften oppnådde et driftsresultat på 1,7 millioner kroner eller 9,4 prosent av omsetningen. Bruttofortjenesten endte på 47 prosent for Hole Kjøtt i fjor.

Solheim Kjøtt: Solheim Kjøtt omsatte i fjor for 23,8 millioner kroner og økte med det salget med nær 1,7 millioner kroner. Driftsresultat for Bergens-bedriften endte på 1,1 millioner koner og det tilsvarer 4,6 prosent av omsetningen. Bruttofortjenesten var på 47,2 prosent.

Bjarte Birkeland i Solheim Kjøtt

Gaupseth: Gaupseth i Kristiansund fikk også økning i salget i fjor, men på beskjedne 3,7 prosent eller vel 800 000 kroner. Driftsresultatet her endte på 3,9 prosent (894 000 kroner) og bruttofortjenesten på 53 prosent.

A. Strøm-Larsen: A. Strøm-Larsen er fortsatt den bedriften i Angus-systemet som selger mest, men er nå i ferd med å bli innhentet av Anni’s Oslobukta. Totalt omsatte Oslo-butikken for 51,1 millioner kroner og det er en økning på 2,5 millioner kroner. Økte gjorde også driftsresultatet som endte på 6,8 millioner kroner noe som tilsvarer 13,1 prosent av omsetningen. Bruttofortjenesten landet på 48 prosent.

Anni’s Oslobukta: Anni’s Oslobuktafortsetter sin voldsomme salgsutvikling, men det koster å vokse. Selv om omsetningen økte med ti millioner kroner i fjor til 51 millioner kroner, fikk bedriften et driftsunderskudd på 650 000 kroner. Bruttofortjenesten lå på vel 30 prosent i 2023.

Anni’s to andre butikker, henholdsvis i Mathallen og på Ringebu, omsatte samlet for godt og vel 67 millioner kroner i fjor. Det er en million mer enn i 2022. Ringebu-avdelingen opplevde en liten salgsvekst, mens avdelingen i Mathallen fikk tilbakegang i salget. Driftsresultatet kom tilnærmet ut i null for avdelingen i Mathallen, mens Ringebu-delen fikk et driftsresultat i kroner på drøyt 1,4 millioner.

Th. Abrahamsen: Bedriften Th. Abrahamsen i Larvik har ikke like stor grunn til å være fornøyd med 2022. Bedriften økte riktignok salget med nær en million kroner, men fikk et minusresultat på drift (ca. 100 000 kroner). Det skyldes blant annet praktiske forhold i forbindelse med generasjonsskiftet som fant sted i fjor i bedriften. Ifølge Thorbjørn Abrahamsen er tingene nå under full kontroll.

Håland Kjøtt: Håland Kjøtt omsatte i fjor for 33 millioner kroner, mot 34, 3 millioner kroner året før. En tilbakegang på 3,8 prosent med andre ord. Bedriften fikk dog et driftsresultat på 2,1 millioner kroner (6,5 prosent) og driften går med andre ord godt for denne fargerike Jæren-bedriften.

Idar Håland kombinerer slakterbutikk og Edeståvå på Kleppe.

Rosenberg Spiseforretning: Rosenberg Spiseforretning må sies å være ett av flere lyspunkt i Angus-sammenheng. Bedriften, som har slitt med negative tall i noen år, har nå snudd utviklingen. Salget endte på drøyt 15,8 millioner kroner som er en økning på mer enn ni prosent fra 2022. Også driftsresultatet har blitt kraftig forbedret. Det vil si 4,3 prosent og i kroner utgjorde det 690 000 i fjor.

Gunnar Ruud Catering: For Gunnar Ruud Catering ble fjoråret nok en opptur. Bedriften omsatte i fjor for 28,4 millioner kroner – opp 2,7 millioner eller mer enn ti prosent salgsøkning. Driftsresultatet endte på drøyt ti prosent noe som kun A. Strøm Larsen matcher.

Brødrene Ringstad: Brødrene Ringstad i Rakkestad økte omsetningen i butikken med hele 2,3 millioner kroner. Omsetningen endte på godt og vel 19 millioner kroner. Bedriften fikk et driftsresultat på 1,2 millioner kroner og det var noe mindre (en halv million kroner) sammenlignet med året før. Bruttofortjenesten var på 38,9 prosent i 2023.

Fokus på omsetningsvekst

– Konklusjonen med tanke på fjoråret er at driftsresultatet for alliansen som helhet er tilfredsstillende, men i det jeg velger å kalle et «normalår» bør dette ideelt sett ligge på ti prosent av driftsresultatet. Når det gjelder omsetningsveksten bør denne være på minst åtte prosent for å henge med på prisstigning og generell kostnadsvekst. De bedriftene som omsetter for under 20 millioner kroner, bør etter min vurdering ha hovedfokus på omsetningsvekst i det kommende året, sier Lars Helgeland i Butikkutvikling AS som har fulgt Angus-bedriftene gjennom mange år.

Siste saker