Har byttet ut kraftfôret med brød og rundstykker

Har byttet ut kraftfôret med brød og rundstykker Valnesfjord-bonde Kim Børge Johansen (34) går sine egne veier i forbindelse med bruk av fôr til ammekyrne på gården. Kraftfôret er nemlig… Les mer

Har byttet ut kraftfôret med brød og rundstykker

Valnesfjord-bonde Kim Børge Johansen (34) går sine egne veier i forbindelse med bruk av fôr til ammekyrne på gården. Kraftfôret er nemlig helt og holdent erstattet med brød og bakervarer fra et bakeri i Bodø.

Per A. Sleipnes

– Barnehagen i bakgrunnen følger årshjulet til gården, sier Marianne Haugane Andersen og Kim Børge Johansen sammen med sine to barn.

Dette sparer ikke bare hans gårdsdrift penger på. Den unge bonden fra Valnesfjord, som både leverer storfe og småfe til Horns Slakteri på Leknes, bidrar også til å redusere samfunnets generelle matsvinn-problem.

30 ammekyr

Et tonn brødvarer av ymse slag fra Samvirkebakeriet i Bodø, står på ukesmenyen til gårdens 30 ammekyr av rasene Charolaise og Angus. I tillegg til brødvarer i alle varianter, får dyrene også mineraler slik at fôret skal bli så fullverdig som mulig. Brødet hentes i sekker et par ganger i uka og bidrar til fire tonn spart kraftfôrbruk pr. måned. Dette medfører i sin tur til nær en kvart million kroner i årlig sparte fôrkostnader. Det har solid effekt på gårdsregnskapets bunnlinje, fastslår Kim Børge Johansen som for øvrig er elektriker av yrke.

Helt gratis

– En typisk vinn-vinn situasjon. Jeg henter disse verdifulle bakervarene uten å betale en eneste krone. Dette er brød og rundstykker som ellers ville blitt kastet. Resultatet er tilfredse dyr og mindre kraftfôrforbruk. Vi har forresten testet ut hva dyrene helst vil ha å spise og de foretrekker klart brød framfor kraftfôr. Det er grunn til å presisere at vi kun benytter oss av bakervarer uten tilsatt sukker, sier Valnesfjord-bonden. Han sper på gårdsøkonomien ved å brøyte private veier for snø om vinteren og driver med bilberging i Fauske-distriktet året rundt.

600 dekar

Det var i 2012 at han, sammen med kona Marianne Haugane Andersen (38), overtok hans familiegård rett vest for Fauske. Gården som består av 600 dekar gressareal (innmark) og 300 dekar utmark, huser 30 ammekyr med full framfôring. I tillegg har ekteparet 40 vinterfôrede sauer – mest for å holde utmarka i orden. Gården ble overtatt etter at søsteren til Kim Børge Johansen, som hadde odelsrett, lot sin bror kjøpe gården. For øvrig en svært gammel gård med påviselige tradisjoner langt, langt tilbake i tid.

Kim Børge Johansen med avlsoksen i bakgrunnen.

Moderniserer for 1,2 millioner

Nå står det unge bondeekteparet foran en storstilt utbygging/modernisering av driftsbygningen.

– Vi skal bytte ut all innredning og moderniserer bygningsmassen for 1,2 millioner kroner. Det behøves virkelig etter mange år med etterslep når det gjelder oppgradering. Det har tatt både tid og penger å bygge opp denne virksomheten, men nå føler vi at tiden er moden for å ta neste skritt. En halv million kroner av utbyggingskostnadene får vi dekket via Innovasjon Norge, mens resten er egenandel og lån, sier Johansen som tar dette løftet selv om han frykter overproduksjon av storfe her i landet om noen år.

I påvente av nytt fjøs, har Kim Børge Johansen stallet noen av sauene sine opp i spesialinnredede telt.

Tilfreds Horn-leverandør

Dere har, som den eneste storfe- og småfeprodusent i området, valgt å levere dyr til Horns Slakteri istedenfor til Nortura Bjerka. Hvorfor?

– Da min far driv gården leverte han kalv til samvirkeslakteriet som den gang fortsatt eksisterte i Bodø. Hans protest mot nedleggelsen i Bodø, var å bytte til Horn. Jeg har ikke funnet noen som helst grunn til å endre på denne rutinen. Den personlige servicen jeg får fra Leknes-slakteriet er svært viktig for meg og fleksibiliteten er hele tiden til stede. Daglig leder Arild Horn er ofte innom her og jeg føler vi som produsent blir sett og forstått. Det er viktig for oss som driver i et yrke som i disse dager ikke akkurat får spesielt mye oppmuntring fra storsamfunnet for øvrig.

Fornøyde barnehagebarn mater kyrne med brød og loff.

Gårdsbarnehage som nabo

Det handler forresten ikke bare om regulær gårdsdrift på familiegården til Kim Børge og Marianne. Fra gården er det nemlig skilt ut en tomt der en gårdsbarnehage er bygd opp og driver sin virksomhet. Marianne sitter i styret i barnehagen, og de 33 barna i barne-hagen er fast «inventar» på gården.

– Barnehagen følger årshjulet til gården og deltar når det fôres, når det lammes/kalves og når det slaktes. Poenget er å vise fram det som skjer på en gård fra A til Å. Vi har dessuten selv barn i gårdsbarnehagen og har stor glede av den, sier Marianne Haugane Andersen.

Siste saker