– Har inngått partnerskap med Kreftforeningen

Den Stolte Hane (DSH) har signert en avtale som gjør selskapet til partner for Kreftforeningen i 2024. Av Per A. Sleipnes – I dag overlever tre av fire kreft. En… Les mer

Den Stolte Hane (DSH) har signert en avtale som gjør selskapet til partner for Kreftforeningen i 2024.

Av Per A. Sleipnes

– I dag overlever tre av fire kreft. En av fire gjør det ikke. Den innsatsen som Kreftforeningen gjør for de som er rammet, for pårørende og for forskningen, er uvurderlig. Kreft er noe som dessverre berører mange, og vi vet at flere av våre medarbeidere har satt pris på valget av Kreftforeningen som partner, sier adm. direktør Fredrik Strømmen (bildet).

Han er imponert over den jobben Kreftforeningen gjør, og den tydelige stemmen som foreningen har.
– Kreftforeningen betyr svært mye ikke bare for dem som er rammet av kreften, men også for de pårørende.

Ett års tidshorisont

– Hva går samarbeidet konkret ut på?

– Vi håper å bli en aktiv partner, men det er ennå ikke avklart hvordan vi skal engasjeres. Disse samtalene begynner i disse dager. Kreftforeningen har en rekke aktiviteter gjennom året, så mulighetene er mange. Hos Kreftforeningen er samarbeidet med partnere strukturert, og vår opplevelse er at de har erfaring med å finne styrkene hos sine næringslivspartnere. Det blir spennende å se hvor vi kan bidra mest. Internt hos oss er det også et ønske om å kunne bli involvert i samarbeidet.

Avtalen mellom DSH og Kreftforeningen er i første omgang signert for et år.

Erfaring med pengestøtte

På spørsmål om selskapet har eller har hatt lignende avtaler med andre foreninger/organisasjoner, svarer Strømmen bekreftende

– Den Stolte Hane og Scandi Standard hadde tidligere ett tett samarbeid med den veldedige organisasjonen Haven, som jobbet for å gi befolkningen på Haiti bedre forutsetninger for bærekraftig økonomisk utvikling. Vi støttet både årlig med pengegaver, vi bidro til å skaffe materialer og verktøy, og vi bidro fysisk med å bygge små kyllinggårder. Samarbeidet opphørte da Haven måtte trekke seg ut av Haiti grunnet den ekstremt ustabile politiske og økonomiske situasjonen landet sto i.

– I tillegg så er vi sponsor av Varhaug Idrettslag, som holder til der vi har vårt største anlegg på Jæren. For oss er det positivt å være med å støtte idrettsglede for barn i nærmiljøet. Norway Cup er en annen arena hvor vi er støttespiller, og her er også idrettsglede for alle målet, fastslår Fredrik Strømmen.

Avgjørende for Kreftforeningen

Kreftforeningen er selvsagt veldig glad for samarbeidsavtalen som er inngått med DSH.
– Vi er avhengig av støtte fra så mange som mulig og de samarbeidsavtalene vi har med næringslivet er avgjørende for å få iverksatt alle prosjekter som vi ønsker, sier Bjørn Einar Romøren, spesialrådgiver for næringsliv og aksjoner hos Kreftforeningen. Han vektlegger også viktigheten av at partnere har et bredt fokus på kreft som tema og jobber med å aktivisere ansatte og kunder gjennom hele året.

Siste saker