– Har matministeren gitt opp konkurransen i eggmarkedet?

OSLO Landbruks- og matdepartementet må legge bort forslaget om å begrense forsyningsplikten på egg! Om ikke regjeringen evner å innse dette, må det være fordi konsekvensene av forslaget har gått… Les mer

OSLO Landbruks- og matdepartementet må legge bort forslaget om å begrense forsyningsplikten på egg! Om ikke regjeringen evner å innse dette, må det være fordi konsekvensene av forslaget har gått under radaren eller at man ikke er opptatt av konkurranse i dagligvarehandelen.

Av Per A. Sleipnes

Adm. direktør i Den Stolte Hane (DSH), Fredrik Strømmen, er både oppgitt og frustrert over at landbruks- og matminister Olaug Bollestad nå foreslår et regelverk som vil sette en stopper for videre konkurranse om de store kundene i eggmarkedet.

Skal «låses» fast

Dagens situasjon, der markedsregulator Nortura – med sitt Prior-merke – er hovedleverandør til to av de tre dagligvarekjedene, skal «låses» fast. Det vil si: det vil fortsatt være mulig for Nortura å ta over leveransene til den siste dagligvarekjeden. Men for Den Stole Hane vil det bare være mulig å «bytte» dagligvarekjede. Skal det kapres en ny stor kunde, forutsetter det at DSH gir fra seg den de har.

– Hvordan er dette mulig i Norge i 2020? For meg minner dette om sak under VGvignetten «Heia Norge». Men dette er dessverre ramme alvor. Uteblivelse av konkurranse i eggsektoren blir faktisk konsekvensen av det landbruks- og matminister Bollestad foreslår som endring til «Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer». Den uskyldige teksten lyder: «Forsyningsplikt (av egg) til uavhengige aktører etter første og annet ledd, skal maksimalt settes til 500 tonn tillagt 30 prosent av aktørens innveide eggmengde fra egne leverandører foregående år», sier Strømmen.

200 leverandører til dsh

I dag er Den Stolte Hane en del av et nordisk matvareselskap med åtte milliarder kroner i årlig omsetning og selskapet er registrert på Stockholmsbørsen. Med det er 200 norske egg- og kyllingbønder blitt viktige leverandører til et internasjonalt selskap som både de, og andre oppfordres til å kjøpe aksjer i for på den måte å ta del i verdiskapingen på foredlingsleddet.

LMD, med ansvar for at det eksisterer et bredt mangfold av produkter og aktører som driver nyskapning og produktutvikling, foreslår altså nå å «frede» eggmarkedets desiderte gigant fra konkurranse! Ingen av de tre store dagligvarekjedene har under 10 000 tonn i sin portefølje. Den Stolte Hane kan, om dette regelverket blir vedtatt, bare konkurrere om nye kontrakter opp til 4000 tonn. Både handelen og Norturas konkurrenter må altså i praksis be om «tillatelse» fra Nortura om de skal bytte leverandører eller kapre kunder. I alle fall er de helt avhengig av Norturas velvilje for å etablere nye eggprodusenter for på den måten å få nok volum til kapring av nye kunder.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

25 prosent økning

Eggforbruket pr. innbygger her i landet har de siste 15 årene økt med 25 prosent. Men tiåret før 2005, var veksten i eggforbruket omtrent null. Vekstperioden er sammenfallende med at selskapet Cardinal Foods (i dag Den Stolte Hane), med virksomheter innen markedet for egg og kylling, ble etablert.

Året 2005 ble også starten på en kraftig skjerpet konkurranse i markedene for egg og kylling. Nye produkter og konsepter er blitt presentert for forbrukerne på løpende bånd, til hyggelige priser. Ikke bare egg vokser, også norsk salg av kyllingprodukter har økt med litt over 50 prosent siden etableringen.

Leveringsplikt

For at bøndene skal oppnå anstendige priser for eggene, har Norge et importvern og en markedsregulering. Importvernet sikrer at det ikke importeres billige egg som undergraver prisnivået. Markedsreguleringen skal sørge for at det ikke kommer så mye norske egg på markedet at prisen (til bonde) faller. Nortura har ansvaret for reguleringsoppdraget. Med det har de også fått en leveringsplikt av egg til andre eggpakkerier, et tiltak for å opprettholde konkurransen i markedet selv uten fri import. Nortura som markedsregulator kontrollerer i dag cirka tre-fjerdedeler av råvarene.

Fakta om norsk eggproduksjon

Totalt 600 norske eggprodusenter produserer i dag cirka 72 000 tonn egg. Noe går til industri, noe selges direkte fra gård, til storhusholdning etc., men cirka 45 000 tonn selges gjennom dagligvarehandelen. I 2019 hentet Nortura inn 47 000 tonn mens Den Stolte Hane hentet 11 000 tonn.

Siste saker