Helgjødsel kan gi solid jordforbedring

Helgjødsel kan gi solid jordforbedring Er det mulig å erstatte regulær kunstgjødsel med annen type gjødsel basert på naturlige råvarer? Per A. Sleipnes Daglig leder i Norsk Naturgjødsel, Ole Gunnar… Les mer

Helgjødsel kan gi solid jordforbedring

Er det mulig å erstatte regulær kunstgjødsel med annen type gjødsel basert på naturlige råvarer?

Per A. Sleipnes

Daglig leder i Norsk Naturgjødsel, Ole Gunnar Fuglestad.

Svaret er ja! Det finnes i dag gode og fullverdige alternativer til kunstgjødsel for norske bønder. Helgjødsel er et slik alternativ og produseres av selskapet Norsk Naturgjødsel.

Kobolt og kobber

Helgjødsel er naturgjødsel som er anriket, eller tilsatt diverse mineraler og denne gjødselen finnes i mange varianter.

– Som beitegjødsel har Norsk landbruksrådgiving uttalt at den er Norges beste og på beite har den fått et betydelig omfang, på grunn av innholdet av kobolt og kobber. I tillegg skjer frigjøringen av organisk N gradvis og at N-tilførselen er bedre tilpasset opptaksbehovet av graset gjennom vekstsesongen, sier daglig leder i Norsk Naturgjødsel, Ole Gunnar Fuglestad.

Selen-tilførsel viktig

Mye jord har underskudd på kobber, det er ingen andre gjødseltyper i markedet som har denne egenskapen. Jæren-selskapet har i tillegg en type som er tilsatt selen. Selen har positiv innvirkning på immunforsvaret til dyr og mennesker. Selen er et viktig mikro-næringsstoff som det finns lite eller ingen ting av i beite og enggress. Tilførsel av selen har positiv effekt med tanke på å styrke immunforsvaret til dyr, og spesielt i forhold til mindre mastitt og bedre brunst.

Humusfattig jord

– De siste årene har vi sett en klar dreining i interessen av å tilføre naturgjødsel i en ellers humusfattig og pakket jord. Det er spennende når den kommende generasjon velger å tenke «nytt» og bruke andre «metoder» enn sin far/farfar alltid har gjort. Viktigheten av en levende jord og friske og sterke planter blir mer og mer et tema, fastslår Ole Gunnar Fuglestad.

Betydelig import

Det er i dag en betydelig import av hønsegjødsel både fra Sverige, Danmark og Nederland som Norsk Naturgjødsel må konkurrere mot. Denne gjødselen selges bl.a. hos Plantasjen, Hageland og hos Europris.

– Vi blir nøye fulgt opp av mattilsynet, og holder oss innenfor de krav til varmebehandling som tilsynet stiller. Dette er viktig med hensyn til eksport av gjødsel. Vi har levert til Vietnam og senest nå i januar gikk ti vogntog-kontainere ut av landet med gjødsel. Da snakker vi om returcontainere som ellers ville blitt returnert tomme, påpeker Fuglestad.

Grunngjødsling

Helgjødsel er godt tilpasset til bruk som grunngjødsling til beite om våren der en ikke bruker beite som spredningsareal for husdyrgjødsel. Passende mengde pr. dekar om våren kan være om lag 40–45 kg. Dersom en velger å gi kobolt, vil Helgjødsel tilsatt to kg. koboltsulfat pr. tonn gjødsel, med 40–45 kg pr. dekar om våren, gi tilstrekkelig kobolt for hele beitesesongen. Man kan også eventuelt fordele samme gjødsel over to utkjøringer med om lag 25 kg/dekar hver gang.

Etablert i 1994

Norsk Naturgjødsel ble etablert i 1994, da som Sele Naturgjødsel, med det formål å utvikle en spesialgjødsel med bedre egenskaper en fullgjødsel.

Selskapet har produksjonslokaler midt på Jæren med tilgang til hønsegjødsel som danner basis for produksjon av Helgjødsel. Selskapet er i dag landets største produsent av Naturgjødsel. Norsk Naturgjødsel er en miljøbedrift og tar imot ca. 50 prosent av kyllingskiten som NLR Rogaland forvalter i området.

Siste saker