Helsen til smågris skal kartlegges nøye

Nå skal helsen til smågrisen i Rogaland kartlegges nøye. Det vil skje via prøvetaking av voksen gris i vel halvparten av Rogaland sine omlag 240 smågrisbesetninger. Det er Animalia som… Les mer

Nå skal helsen til smågrisen i Rogaland kartlegges nøye. Det vil skje via prøvetaking av voksen gris i vel halvparten av Rogaland sine omlag 240 smågrisbesetninger.

Det er Animalia som er i førersetet for dette interessante prosjektet og sammen med Fatland, Prima og Nortura i Rogaland er målsettingen å forbedre smågriskvaliteten i fylket.

Mattilsynets statistikk over sykdomsregistrering (USR) viser nemlig at slaktegrisen i Rogaland har mer sykdomsmerknader enn slaktegris i resten av landet. Ett av tiltakene prosjektet skal arbeide med, er å kartlegge forekomsten av bakterien A Pleuropnomoniae (APP).

Fokus på management

– Dette prosjektet vil gi oss svært god kunnskap om forekomsten av APP-bakterien som er sterkt knyttet til brysthinne- og hjertesekkbetennelse hos gris. Denne sykdommen blir registrert ved slakting i USR-systemet og merknaden er vesentlig mer vanlig på slaktegris i Rogaland enn i gris i resten av landet. Vi håper at kunnskapen om forekomsten av APP vil kunne brukes til å forbedre smågriskvaliteten både direkte og indirekte ved å fokusere på miljø og management.

– Dersom smågriskvaliteten i Rogaland kommer opp på nivå med Østlandet, vil det kunne være grunnlag for at smågris blir omsatt mot Agder og videre østover, mener veterinær og prosjektleder, Inge Midtveit i Animalia.

240 produsenter

Det er flere typer APP-bakterier og ikke alle gir sykdomsproblemer. Men pr. i dag vet man lite om hvilken type bakterie som er mest utbredt blant Rogalands 240 smågrisprodusenter.

Prosjektet er støttet med midler fra Rogaland fylkeskommune, og Animalia er eier av prosjektet.

Vi starter med å finne slaktegrisbesetninger med mye og lite USR på hjertesekk- og brysthinnebetennelse og så ta blodprøver ved slakting av voksen gris fra smågrisleverandører til disse besetningene, forklarer Midtveit.

Siste saker