Helsetjenesten for fjørfe

Helsetjenesten for fjørfe arbeider for god dyrehelse og god dyrevelferd i norske fjørfebesetninger. De innebærer forebyggende helsearbeid, rådgiving og kurs innen dyrehelse og dyrevelferd for veterinærer, rådgivere og produsenter, samt forskning og kunnskapsformidling…. Les mer

Helsetjenesten for fjørfe arbeider for god dyrehelse og god dyrevelferd i norske fjørfebesetninger. De innebærer forebyggende helsearbeid, rådgiving og kurs innen dyrehelse og dyrevelferd for veterinærer, rådgivere og produsenter, samt forskning og kunnskapsformidling.

Les mer om helsetjenesten på Animalia sine nettsider.

Eggprodusenter som leverer til KLFs medlemsbedrifter innen egg kan benytte seg av Animalias faglige rådgivning. Det kan dreie seg om problemstillinger knyttet til management, produksjon, omlegging av driftssystem, dyrevelferd og dyrehelse med mer.

Rådgivningstilbudet finnes på ulike nivå, avhengig av ditt behov. KLF subsidierer deler av tilbudet for produsenter som leverer egg til KLF-tilknyttede pakkeri.

Les mer om tilbudet her.

Siste saker