Helsetjenesten for fjørfe

Helsetjenesten for fjørfe arbeider for god dyrehelse og god dyrevelferd i norske fjørfebesetninger. De innebærer forebyggende helsearbeid, rådgiving og kurs innen dyrehelse og dyrevelferd for veterinærer, rådgivere og produsenter, samt forskning og kunnskapsformidling…. Les mer

Helsetjenesten for fjørfe arbeider for god dyrehelse og god dyrevelferd i norske fjørfebesetninger. De innebærer forebyggende helsearbeid, rådgiving og kurs innen dyrehelse og dyrevelferd for veterinærer, rådgivere og produsenter, samt forskning og kunnskapsformidling.

Les mer om helsetjenesten på Animalia sine nettsider.

Siste saker