Helsetjenesten for sau

Helsetjenesten for sau arbeider med faglige tiltak som skal bidra til god helse og velferd i norsk sauehold, og gjennom det også en effektiv produksjon av trygg mat. De jobber… Les mer

Helsetjenesten for sau arbeider med faglige tiltak som skal bidra til god helse og velferd i norsk sauehold, og gjennom det også en effektiv produksjon av trygg mat. De jobber blant annet med informasjon, rådgivning og deltar i større og mindre FoU-prosjekter.

Helsetjenesten for sau har et samarbeidsråd som er felles med Sauekontrollen. I samarbeidsrådet sitter to representanter fra NSG, en representant fra Nortura og en representant fra KLF. I tillegg møter en ansatt i Sauekontrollen og en ansatt i Helsetjenesten for sau.

Les mer på animalia sine nettider.

Siste saker