Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for storfe driftes av Animalia og er et samarbeid mellom TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr og Den norske veterinærforening. Helsetjenesten skal prioritere helseutfordringer som gjelder alle… Les mer

Helsetjenesten for storfe driftes av Animalia og er et samarbeid mellom TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr og Den norske veterinærforening.

Helsetjenesten skal prioritere helseutfordringer som gjelder alle driftsformer innen melk- og kjøttproduksjon i storfenæringen.

Strategiplanen til den nyorganiserte Helsetjenesten for storfe prioriterer helseutfordringer som gjelder på tvers av driftsformer i storfeholdet; smittsomme sjukdommer, smittebeskyttelse, klauvhelse, dyrevelferd, parasitter og riktig legemiddelbruk. 

Les mer på Animalias nettsider.

Siste saker