Historisk godt år for Fatland-konsernet

Historisk godt år for Fatland-konsernet Fatland-konsernet oppnådde et resultat på 104 millioner kroner i 2018. Det er nesten dobbelt så stort som året før og i kroner det beste i… Les mer

Historisk godt år for Fatland-konsernet

Fatland-konsernet oppnådde et resultat på 104 millioner kroner i 2018. Det er nesten dobbelt så stort som året før og i kroner det beste i konsernets historie.

Av Per A. Sleipnes

Han er imidlertid nøye med å understreke at resultatet må forbedres ytterligere hvis Fatland-konsernet skal få opp investeringene til et nivå som er ønskelig.

Gode betingelser

– Marginene i kjøttbransjen er dessverre små, men vi vokser videre. Særlig godt fornøyd er jeg med at vi klarer å tilby våre 5000 produsenter fortsatt gode priser og betingelser. I tillegg har vi styrket vår produsentrådgivningstjeneste betydelig gjennom 2018. Partnerskapet mellom oss og bøndene blir stadig viktigere, og kundene ønsker opplagt kjøtt som er produsert i Norge. Produsentene er prioritert i 2018, og vi har lagt ned mye innsats i å opprettholde våre bonuser gjennom året. Produsentene er lojale, og nye leverandører kommer til! De er en forutsetning for at Fatland sin omsetning øker, sier Wester.

4,7 milliarder kroner

Totalt omsatte Fatland-konsernet for nær 4,7 milliarder kroner i fjor, en vekst på rundt 4,6 prosent i forhold til året før. Resultatet før skatt endte altså på 104 millioner kroner, mot 59 millioner kroner i 2017.

Kjøtt- og kjøttvaresalget til både dagligvarekjeder, industrikunder og håndverksbedrifter øker.

Jevn utvikling

– Hvordan er utviklingen i tallet på produsenter? – Antallet produsenter er stabilt, og det betyr at det er netto tilvekst. Det er jo noen som legger ned også, og noen blir større.

– Hva med de tre slakteriene i Fatland-gruppen. Ulikheter her mellom øst og vest? – Utviklingen på slakteriene er ganske jevn, men Oslo og Jæren ble mer rammet av tørken på sommeren 2018, som medførte økt storfeslakting.

127 år

Det familieeide Fatland-konsernet har en 127 år lang historie, og er Norges største privateide kjøttbedrift med nesten 600 ansatte og anlegg i Ølen, Jæren, Oslo og Sandefjord. – Våre dyktige ansatte fortjener en stor del av æren for veksten, sier Wester.

Jobber for bedre markedsbalanse

– En bedre markedsbalanse er det viktigste bidraget til bedre lønnsomhet i norsk husdyrproduksjon. En slik utvikling vil også gi oss muligheter til å forbedre våre marginer. Vi i Fatland jobber hver eneste dag aktivt for å øke salget og bedre markedsbalansen for kjøtt i Norge. 5000 produsenter leverer allerede i dag slakt til Fatland og vi trenger enda større tilgang til norsk kvalitetsråstoff, sier konsernsjef Wester.

Siste saker