Historisk lavt antall landbruksbranner i 2017

Historisk lavt antall landbruksbranner i 2017 Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el-feil, bidrar til å redusere… Les mer

Historisk lavt antall landbruksbranner i 2017

Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017.

Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el-feil, bidrar til å redusere antall branner i driftsbygninger. Og nå blir kontrollformen utvidet til å omfatte bolighus på gårdsbruk også.

– Vi ser nå resultatene av satsing på el-kontroll i landbruket, at mange bønder har tatt kurs og sertifikat og at flere har installert varsling om brann på mobil. Dette reduserer faren for brann i forbindelse med arbeidet på gården, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

30 prosent nedgang

I 2017 ble til sammen 137 driftsbygninger skadet i brann. Dette er 30 prosent lavere enn gjennomsnittlig antall branner de fem siste årene, og det er over 30 prosent nedgang i brannskadeerstatning. For første gang hadde driftsbygninger lavere utbetalinger for brannskader enn bolighus på gårdsbruk. For å finne tilsvarende skadeutbetalinger for landbruksbranner må vi tilbake til 2007. Siden elektriske feil er en viktig årsak også til boligbranner, vil el-kontroll med varmesøkende kamera nå bli innført også for bolighus i landbruket.

Kurs i brannslukking

Landbrukets brannvernkomité har satset på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygninger, etter det ble påvist at to av tre branntilløp i landbruket har en elektrisk årsak. Siden starten i 2014 har 2500 bønder, hovedsakelig husdyrprodusenter, gjennomført denne formen for el-kontroll og utbedret brannfarlige avvik. I tillegg til satsingen på el-kontroll, har nytt krav i 2017 om varsling av brann til mobiltelefon gjort at særlig mange husdyrbønder har montert telefoniutstyr for brannalarmanlegg. Flere tusen bønder har også blitt kurset i brannslukking.

Landbrukets brannvernkomité er en av medlemmene i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket, som årlig møtes hos landbruks- og matministeren. Samarbeidsforumet består av medlemmer fra både forvaltning, organisasjoner, rådgivingstjenester og private. På møtene blir orienterer medlemmene forumet om relevant arbeid. Møtene har bidratt til dialog mellom medlemmene om arbeidet med HMS i landbruket.

Siste saker