– Historisk rask endring

– Historisk rask endring TRONDHEIM Også styreleder i KLF, Ståle Gausen, registrerer at mange medlemsbedrifter sliter med tilgang på råvarer. Han konstaterer at den raske endringen fra overskudd av mange… Les mer

– Historisk rask endring

TRONDHEIM Også styreleder i KLF, Ståle Gausen, registrerer at mange medlemsbedrifter sliter med tilgang på råvarer.

Han konstaterer at den raske endringen fra overskudd av mange råvarer, til kraftig underdekning, har gått historisk fort. Både reguleringslagrene (kanskje med unntak av lam) , og kommersielle lagre er tomme.

En vekker

– Salgsveksten viser også betydningen av svenskehandelen, og bør være en vekker for mange, og ikke minst for våre politikere. Denne veksten i salg som har kommet på grunn av stengte grenser, har skapt svært mange nye arbeidsplasser, og det vil derfor være viktig å holde på dette salget også etter at korona-utfordringen er over. Da vil det være naturlig at både alkohol- og sukkeravgifter drøftes, slik at vi gjør tiltak for å unngå at svenskehandelen kommer tilbake til gamle høyder, mener Gausen.

Han understreker at på kortsiktig basis er det nå avgjørende at våre myndigheter er smidige og finner raske løsninger for økt import av råvarer for å dekke opp behovet. Men dette må løpende vurderes opp mot forventet tilgang på råvarer. Spesielt vil det være behov for fersk gris utover i 4. kvartal.

Sårbar situasjon

– Når markedet normaliserer seg, sannsynlig i løpet av 2021, er det avgjørende at landbruket, kjøttbransjen og myndighetene tar en diskusjon rundt hva som skal være fremtidige produksjonsmål for norsk kjøtt i Norge. Vi vil stå i en mer «sårbar situasjon», ettersom mulighetene for eksport faller helt bort. Da vil nok normalen være at vi må planlegge med en egenforsyning som er noe lavere enn det historisk har vært, slik at risikoen for overproduksjon ikke blir for stor, og økonomien til bonden blir for hardt rammet. Dette er en stor diskusjon som vi må ta. Da må vi komme frem til gode løsninger rundt god fleksibilitet for å kunne ta inn varer (import) når sesongene er her, eller når spesielle markedssvingninger oppstår, avslutter styrelederen i KLF.

Siste saker