Høring – krav for offentlige innkjøp

I november sendte Helsedirektoratet ut på høring forslag til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor. KLF har sendt over innspill.

KLF påpeker at det i mal-dokumentet må komme tydeligere frem at kjøtt og kjøttprodukter inngår i et variert og sunt kosthold, samt at det ved innkjøp kan oppfordres til å velge hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt.

Gå til Helsedirektoratets nettside for denne høringen

Les KLFs høringssvar oversendt Helsedirektoratet 18. desember 2018

Kjøtt kan være avgjørende for å dekke næringsstoffbehovet hos ulike grupper.

- Med for lite rødt kjøtt, forsvinner en viktig kilde til flere næringsstoffer som kroppen vår trenger. Det malen legger føringer for er kanskje det eneste varme måltidet eldre har i løpet av uka, og dette måltidet burde vært riktig sammensatt, slik at de får i seg det de trenger. Blant annet protein, vitamin B3, B6 og B12, samt mineralene sink, selen og jern, sier Juberg. Hun trekker også frem at egg kan og bør inngå i et sunt og variert kosthold siden egg gir god tilførsel av en rekke næringsstoffer i forhold til energiinnholdet.   

Nøkkelhull alene er ikke nok
Målet i «Nøkkelhullsforskriften» fra 2015 er at nøkkelhullsprodukter skal utgjøre rundt 25 prosent av antallet produkter i hver kategori. Det samme målet bør også kunne gjelde ved innkjøp til offentlige virksomheter som tilbyr måltider.

Les veileder til nøkkelhullforskriften fra 2015 her (pdf)

- Å utelukkende velge nøkkelhull utelukker en del produkter. For eksempel forsvinner lokalprodusert tradisjonsmat som ribbe, pinnekjøtt og jule- og morrpølser. I flere andre kategorier finnes det ikke mat merket med nøkkelhull, og i mange tilfeller trengs helt ordinære produkter for å gi f.eks. riktig smak og konsistens. Det bør altså være åpning for å velge produkter som ikke tilfredsstiller kravene til nøkkelhullsmerket, sier Juberg. Nøkkelhullprodukter alene er ikke nok.

Bærekraftperspektivet
I Helsedirektoratets rapport fra 2017 «Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv» pekes det på en del nyanser og begrensninger.

- Vi mener direktoratet må se til sin egen rapport, og hensynta momentene selvforsyning, særnorske ressurser og rammebetingelsene for matproduksjon når de skal utarbeide kostholdsråd i et bærekraftperspektiv, avslutter Juberg.

Les rapporten Bærekraftig kosthold - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv her.

Siste saker