Høring – makt, mat og dagligvarer

KLF var 19. april i høring hos næringskomiteen for å gi sine innspill til Representantforslag om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Bakgrunn for høringen er at AP har fremmet forslag til Stortinget om utredning, på å innføre et forbud mot at dominerende leverandører kan bedrive prisdiskriminering. Ap har bedt regjeringen legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med tilsyn. 
- KLF er positive til Arbeiderpartiets fokus på makt og konkurranse innenfor mat og dagligvaresektoren, sier adm. direktør i KLF Bjørn-Ole Juul-Hansen. KLF tenker at at innføring av handelsskikklov markerer tydelig at politikerne «mener alvor» med å sikre en reell og rettferdig konkurranse i markedet for dagligvarer.

- Vi ber derfor stortinget vedta lov om god handelsskikk nå. Samtidig som vi spiller inn at loven loven håndheves av et organ utenfor Konkurransetilsynet.

Juul-Hansen mener at bedre fordeling av forhandlingsmakt mellom industri og dagligvarehandelen, skjer ved å sikre at landbruket, med hjelp fra industrien, har tilstrekkelig verktøy til å bringe balanse i det norske råvaremarkedet.
- Overproduksjon i råvaremarkedet gir handelen meget sterkt forhandlingsmakt mot en industri som er avhengig av å selge hele sin produksjon i Norge, sier han.

Les KLFs innspill til næringskomiteen her:

Siste saker