Høring om statsbudsjettet 2015

Mandag 3. november var KLF hos næringskomiteen på Stortinget på høring om neste års statsbudsjett. KLF fremhever spesielt kjøttkontrollgebyret, satsing på MRSA og antibiotikaresistens og endring av grensen for mva-registrering som viktige punkter.

- Budsjettet preges først og fremst av at ting som tidligere er besluttet følges opp. Det gjelder disponeringen av pengebruken slik det ble forutsatt i jordbruksavtalen, som Stortinget vedtok i juni, og også for den generelle ambisjonen om forenkling, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Her kan du lese KLFs manus fra høringen:

 
 
- At budsjettet flagger også kampen mot ESBL og antibiotikaresistens generelt er veldig positivt. Dette har bransjen jobbet hardt med det siste året, og offensive, konstruktive myndighetssignaler som nå i klartekst sies at det kommer penger til erstatninger, tas som en klapp på skuldrene, sier KLFs adm. direktør.

Kjøttkontrollavgiften er avgiften Mattilsynet pålegger slakteriene for den obligatoriske kjøttkontrollen. KLF mener den er satt for høyt, og at staten burde ta en større del av utgiften, slik tilfellet er i Sverige.

- Det burde ikke være for mye å forvente fra en Høyre/FrP-regjering at den setter ned avgifter. Spesielt ikke når avgiftsbelastningen ble mye større enn opprinnelig forutsatt, sier Juul-Hansen. Denne avgiften betyr svekking av konkurransekraften mot vårt nærmeste naboland.

Statsbudsjettet legger opp til å endre grensen for mva-registrering. KLF mener det vi få negative konsekvenser.

- En 150 000 kr grense for mva–registrering vil virke negativt for slakterienes framtidige tilgang av norsk storfe og lam, sier Juul-Hansen. Grensen vil klart bremse på oppstart av mindre og mellomstore produksjonsenheter, og kan virke til avvikling av produksjoner når større investeringsbehov melder seg.

- Produksjon av sau og ammeku er ofte den eneste produksjonen på gården. Om slik produksjon blir borte i «småskalaenden» blir den ikke erstattet fra andre bruk. Det er underdekning i dag og det vil føre til netto volumbortfall, sier Juul-Hansen.

Siste saker