Høringssvar – flytting av sau i Aust-Agder

Mattilsynet ønsker å endre og utvide «Forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar i Rogaland». Målet er å bekjempe fotråte på sau i Agder.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

Les KLFs høringsuttalelse sendt Mattilsynet, datert 12. august.

Bakgrunnen for de foreslåtte endringene og utvidelsen er spredning av sykdommen fotråte fra Rogaland til Aust-Agder. Det foreslås å innføre de samme begrensningene på flytting av sau i Aust-Agder som de som p.t. gjelder i Rogaland i den hensikt å forsøke å hindre videre spredning av sykdommen.

- Fordelene med en frisk populasjon av husdyr er mange, men viktigst er bedret velferd for dyrene samt et beskjedent forbruk av antibiotika, sier Lars Haneborg, sjefsveterinær i KLF.

Selv om endringene vil medføre en arbeidsmessig og økonomisk merbelastning for bransjen, støtter KLF endringene i forskriften og mener de er nødvendige for å kunne bekjempe fotråte på en effektiv og målrettet måte.

- Klarer man med hjelp av disse begrensningene å hindre videre spredning av sykdommen vil dette også resultere i et lavere forbruk av antibiotika til behandling av syke dyr.

Siste saker